Obec Čaňa
ČaňaOficiálne stránky obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Belža

1/2020

20,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Belža

31. 12 .2019

Úrazové poistenie uchádzčov o zamestnanie

č.5190047781

65,00 EUR

Obec Čaňa

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

31. 12 .2019

Poistná zmluva - Dodatok č.11

č.0802023349

3 612,62 EUR

Obec Čaňa

KOOPERATÍVA poisťovna a.s.

31. 12 .2019

Poistná zmluva - poistenie majetku právnických osôb

č.11-415314

397,38 EUR

Obec Čaňa

Union poisťovňa, a.s.

20. 12 .2019

Zmluva o pripojení ..

Zmluva o pripojení ..

0,00 EUR

Obec Čaňa

Východoslovenská ditribučná a.s.

20. 12 .2019

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu KO č.ZM-KO..

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu KO č.ZM-KO..

0,00 EUR

Obec Čaňa

KOSIT a.s.

20. 12 .2019

Zmluva o dielo č.ZM -KO....

Zmluva o dielo č.ZM -KO....

59,90 EUR

Obec Čaňa

KOSIT a.s.

20. 12 .2019

Dodatok č.9 k zmluve o dielo

Dodatok č.9 k zmluve o dielo

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Čaňa

20. 12 .2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverihodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverihodných

0,00 EUR

Obec Čaňa

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

16. 12 .2019

Mandátna zmluva č. 03/2019

Mandátna zmluva č. 03/2019

3 000,00 EUR

TENDER-KONZULT, s.r.o.

Obec Čaňa

19. 11 .2019

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

Neuvedené

Datalan a.s.

Obec Čaňa

11. 11 .2019

Zmluva č. 15761/2019

Zmluva č. 15761/2019

6 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice

Obec Čaňa

5. 11 .2019

Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí NFP

1 058 823,51 EUR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Obec Čaňa

31. 10 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

500,00 EUR

Obec Skároš

Obec Čaňa

30. 10 .2019

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001664-004

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001664-004

Neuvedené

MV SR, ÚSVRK

Obec Čaňa

30. 10 .2019

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-013

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-013

0,00 EUR

MV SR, ÚSVRK

Obec Čaňa

25. 10 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ždaňa

Zmluva o poskytnutí dotácie

255,92 EUR

Obec Ždaňa

Obec Čaňa

17. 10 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie D08/2019

146,66 EUR

Obec Gyňov

Obec Čaňa

3. 10 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

15 593,59 EUR

O.K.s.r.o.

Obec Čaňa

3. 10 .2019

Kúpna zmluva č.26092019

Kúpna zmluva č.26092019

74 001,60 EUR

GASTMA, s.r.o.

Obec Čaňa

2. 10 .2019

Kúpna zmluva č. 4/2019

Kúpna zmluva č. 4/2019

3 700,00 EUR

Ondrej Zubko, Pavol Gaži

Obec Čaňa

5. 9 .2019

Zmluva o dielo č. 171/2019

Zmluva o dielo č. 171/2019

8 800,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Čaňa

4. 9 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 996,89 EUR

OCTAGO CORPORATION j.s.a.

Obec Čaňa

3. 9 .2019

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

3,70 EUR

Zlaté slnko s.r.o.

Obec Čaňa

28. 8 .2019

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva

Neuvedené

CWS-boco Slovensko s.r.o.

Obec Čaňa

23. 8 .2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

č.1/8/2019

3 000,00 EUR

Obec Čaňa

Martin Mihalčin- LYNCH

12. 8 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

11 913,83 EUR

KORATEX, a.s.

Obec Čaňa

6. 8 .2019

Kúpna zmluva č. 0185/3150/2019

Kúpna zmluva č. 0185/3150/2019

1 060,20 EUR

Východoslovenská ditribučná a.s.

Obec Čaňa

6. 8 .2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Východoslovenská ditribučná a.s.

Obec Čaňa

26. 7 .2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

Neuvedené

EUFC SK s.r.o.

Obec Čaňa

18. 7 .2019

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

Zmluva

3,20 EUR

Zlaté slnko s.r.o.

Obec Čaňa

16. 7 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

85 009,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

16. 7 .2019

Dodatok č. 1 k ZoD

Dodatok č. 1 k ZoD

250,00 EUR

RNDr. Peter Bohuš

Obec Čaňa

12. 7 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

72 518,58 EUR

O.K.P-STAV, s.r.o.

Obec Čaňa

11. 7 .2019

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Neuvedené

Obec Geča

Obec Čaňa

11. 7 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu

Zmluva o poskytnutí dotácie

1 000,00 EUR

TRAKY, s.r.o.

Obec Čaňa

11. 7 .2019

Dodatok č.1

Dodatok č.1

Neuvedené

Mňamka Marika, s.r.o.

Obec Čaňa

11. 7 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

3 000,00 EUR

EKOSERVIS Slovensko s.r.o.

Obec Čaňa

11. 7 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

3 720,00 EUR

EKOSERVIS Slovensko s.r.o.

Obec Čaňa

9. 7 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

15 840,00 EUR

JMP Holding, s.r.o.

Obec Čaňa

9. 7 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

17 880,00 EUR

JMP Holding, s.r.o.

Obec Čaňa

8. 7 .2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

žiadna

STUDNICA, n.o.

Obec Čaňa

2. 7 .2019

Zmluva

Zmluva

490,00 EUR

JOMA Travel Vrútky

Obec Čaňa

25. 6 .2019

Zmluva o poskytnutí služby VO č. VO/03/2019/PL

Zmluva o poskytnutí služby VO č. VO/03/2019/PL

0,00 EUR

RZO KO

Komunál - Servis, s.r.o.

24. 6 .2019

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

Neuvedené

Urbárska spoločnosť

Obec Čaňa

20. 6 .2019

Dohoda o spoločnom VO

Dohoda o spoločnom VO

0,00 EUR

RZO KO

Komunál - Servis, s.r.o.

12. 6 .2019

Dodatok č. 6

Dodatok č.6

žiadna

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

5. 6 .2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

Dodatok č.1

50,00 EUR

JUDr. Radomír Jakab, PhD. advokát

Obec Čaňa

3. 6 .2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí .

2019

21 760,00 EUR

Obec Čaňa

Mesto Košice

29. 5 .2019

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

3 800,00 EUR

KULTOBIN, s.r.o.

Obec Čaňa

28. 5 .2019

Zámenná zmluva č. 4/2019

Zámenná zmluva č. 4/2019

0,00 EUR

Mgr. Rudolf Kuzma

Obec Čaňa

28. 5 .2019

Zámenná zmluva č. 3/2019

Zámenná zmluva č. 3/2019

0,00 EUR

Ing. Pavol Petruš

Obec Čaňa

27. 5 .2019

Dohoda č. 19/41/50J/42

Dohoda č. 19/41/50J/42

11 659,68 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

21. 5 .2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1

Neuvedené

INVY trade, s.r.o.

Obec Čaňa

13. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v r. 2019

č.10/2019

200,00 EUR

Hokejový klub Hurikán Čaňa

Obec Čaňa

13. 5 .2019

Kúpna zmluva č. 2/2019

Kúpna zmluva č. 2/2019

589,05 EUR

Obec Čaňa

Nguyen Van Tuc

24. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.

r.2019

1 014,84 EUR

Mesto Košice

Obec Čaňa

15. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

220,00 EUR

Obec Geča

Obec Čaňa

15. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

9 000,00 EUR

Ing. Vladimír Tibenský - Testav

Obec Čaňa

15. 4 .2019

Kúpna zmluva č. 1/2019

Kúpna zmluva č. 1/2019

1 030,00 EUR

Lehocká a spol.

Obec Čaňa

11. 4 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 880,00 EUR

ECOTEN s.r.o.

Obec Čaňa

11. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

56,38 EUR

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Obec Čaňa

11. 4 .2019

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb

Zmluva o poskytnutí licencií na používanie SW a sú

29,00 EUR

Verejná informačná služba, spol.s.r.o.

Obec Čaňa

9. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v r.2019

č.7/2019

500,00 EUR

Kynologický klub Čaňa Košická 34

Obec Čaňa

9. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v r.2019

č.1/2019

2 800,00 EUR

Združenie priateľov FS Abovčan

Obec Čaňa

3. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v r.2019

č.4/2019

112,76 EUR

Jazero n.o

Obec Čaňa

3. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v r.2019

č.3/2019

451,04 EUR

Filia n.o Trieda SNP 3 04011Košice

Obec Čaňa

3. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v r.2019

č.2/2019

507,42 EUR

LIBA ACADEMY 11

Obec Čaňa

3. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v r.2019 ..

č.6/2019

1 000,00 EUR

Starí páni Čaňa

Obec Čaňa

2. 4 .2019

Zmluva oí poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí..

č.4 - 2019

40,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Vyšná Myšľa

2. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v r.2019

č.9/2019

35 000,00 EUR

Futbalový klub Čaňa

Obec Čaňa

2. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v r.2019

č.8/2019

5 000,00 EUR

LIBA ACADEMY 11

Obec Čaňa

2. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v r.2019

č.5/2019

1 500,00 EUR

Školský stolnotenisový klub JUNIOR Čaňa

Obec Čaňa

2. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v r.2019

č.4/2019

7 000,00 EUR

Basketbalová akadémia Čaňa

Obec Čaňa

2. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v r.2019

č.3/2019

1 000,00 EUR

Tenisový klub Čaňa

Obec Čaňa

2. 4 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v r.2019

č.2/2019

1 100,00 EUR

HARMONY - etický kompas

Obec Čaňa

2. 4 .2019

Zmluva o poskytnutie dotácie na mzdy a prevadzku škôl a šk.zariadení.

1/2019

29 381,73 EUR

Play school s.r.o

Obec Čaňa

29. 3 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2019.

č.7/2019

154 627,06 EUR

Umelecká spoločnosť Gong Košice

Obec Čaňa

22. 3 .2019

Dodatok č.1

Dodatok č.1

387,00 EUR

Slovenský Červený kríž

Obec Čaňa

19. 3 .2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

15,90 EUR

T-COM, Slovak Telekom, a.s.

Obec Čaňa

19. 3 .2019

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Neuvedené

Východoslovenská ditribučná a.s.

Obec Čaňa

18. 3 .2019

Zmluva o dielo č. 001/2019

Zmluva o dielo č. 001/2019

60 444,00 EUR

Intersystem EU, s.r.o.

Obec Čaňa

18. 3 .2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Čaňa

12. 3 .2019

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

dodatok č.2

Neuvedené

Obec Čaňa

NATUR-PACK,a.s.

7. 3 .2019

Zmluva o dielo č. 220119

Zmluva o dielo č. 220119

490 160,00 EUR

GMT projekt, s.r.o.

Obec Čaňa

19. 2 .2019

Dohoda č. 19/41/50J/10

Dohoda č. 19/41/50J/10

29 149,20 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

29. 1 .2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/185

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/185

9,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Čaňa

22. 1 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Gyňov

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu O

279,99 EUR

Obec Čaňa

Obec Gyňov

21. 1 .2019

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

Neuvedené

Konica Minolta Slovakïa spol. s r.o.

Obec Čaňa

14. 1 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

60,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Belža

4. 1 .2019

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie

81,25 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

4. 1 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

40,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Nižná Myšľa

31. 12 .2018

Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI

Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systém

849,00 EUR

Wolters Kluwer s.r.o.

Obec Čaňa

31. 12 .2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ždaňa

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

102,37 EUR

Obec Čaňa

Obec Ždaňa

20. 12 .2018

Dodatok č. 1 k zmluve č. USVRK-OIP-2018/000768-031

Dodatok č. 1 k zmluve č. USVRK-OIP-2018/000768-031

0,00 EUR

MV SR, ÚSVRK

Obec Čaňa

19. 12 .2018

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov Liba Academy

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov Liba Academy

14 192,00 EUR

LIBA ACADEMY 11

Obec Čaňa

18. 12 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

32 160,00 EUR

ECOTEN s.r.o.

Obec Čaňa

7. 12 .2018

Zmluva o dielo č. 066/2018

Zmluva o dielo č. 066/2018

19 693,56 EUR

MARO, s.r.o.

Obec Čaňa

6. 12 .2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Skároš

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu O

500,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Skároš

5. 12 .2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Gyňov

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu O

186,66 EUR

Obec Čaňa

Obec Gyňov

30. 11 .2018

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

Zmluva č. 043 2018

Neuvedené

EUFC SK s.r.o.

Obec Čaňa

21. 11 .2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

2 040,00 EUR

LEDAS, s.r.o.

Obec Čaňa

16. 11 .2018

Zmluva

Zmluva

1 380,00 EUR

PERSON, s.r.o.

Obec Čaňa

14. 11 .2018

Kúpna zmluva č. 5/2018

Kúpna zmluva č. 5/2018

1 751,04 EUR

Mária Stachová

Obec Čaňa

13. 11 .2018

Zmluva o výkone zberu a prepravy vybraných zložiek komunálnych odpadov

č.11/18

0,00 EUR

KOB TRADE, s.r.o.

Obec Čaňa

7. 11 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

10 495,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Čaňa

6. 11 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

149 599,20 EUR

INVY trade, s.r.o.

Obec Čaňa

5. 11 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

120 024,97 EUR

O.K.P-STAV, s.r.o.

Obec Čaňa

1. 10 .2018

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu

3 015,80 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Čaňa

27. 9 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

46 709,76 EUR

MIVASOFT, s.r.o.

Obec Čaňa

27. 9 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

18 938,40 EUR

MIVASOFT, s.r.o.

Obec Čaňa

27. 9 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

18 384,00 EUR

MIVASOFT, s.r.o.

Obec Čaňa

13. 9 .2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2 800,00 EUR

Ing.Daša Polončáková

Obec Čaňa

11. 9 .2018

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

Neuvedené

Bidfood

Obec Čaňa

11. 9 .2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na obn

150 000,00 EUR Jednostopäťdesiattisíc eur

Slovenský zväz ľadového hokeja

Obec Čaňa

3. 9 .2018

Regionálna zmluva o dodávke tovaru

Regionálna zmluva o dodávke tovaru

Neuvedené

TAURIS Cassovia, s.r.o.

Obec Čaňa

30. 8 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

17 238,00 EUR

BDV Trade s.r.o.

Obec Čaňa

28. 8 .2018

Kúpna zmluva č. 20182708

Kúpna zmluva č. 20182708

8 545,48 EUR

GASTMA, s.r.o.

Obec Čaňa

20. 8 .2018

Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí NFP

86 623,39 EUR

MPaRV SR

Obec Čaňa

31. 7 .2018

dodatok č.2 k zmluve o nájme PSS

dodatok č.2 k zmluve o nájme PSS

453,18 EUR

Prvá stavebná sporiteľňa

Obec Čaňa

27. 7 .2018

Dodatok č.5

Dodatok č.5

Neuvedené

Obec Čaňa

U.S. Steel Košice s.r.o.

19. 7 .2018

Mandátna zmluva č. 09/2018

Mandátna zmluva č. 09/2018

2 640,00 EUR

Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio

Obec Čaňa

6. 7 .2018

Zmluva o poskytnutí grantu.

2018-1-SK 01 - KA 101- 046134

1 405,00 EUR

Obec Čaňa

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.

2. 7 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

2 000,00 EUR

M. A. Company, s.r.o.

Obec Čaňa

30. 6 .2018

Nájomná zmluva .

zmluva

564,06 EUR

Ensome plus s.r.o.

Obec Čaňa

30. 6 .2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov..

1/2018

764,73 EUR

MUDr. Henrieta Slovenská , s.r.o

Obec Čaňa

28. 6 .2018

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

1/2018

3,50 EUR

Obec Čaňa

I.M.B. s.r.o.

27. 6 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

15 317,00 EUR

Vladimír Dura-DURAIN

Obec Čaňa

26. 6 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

177 398,00 EUR

O.S.V.O.comp, a.s.

Obec Čaňa

26. 6 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

110 788,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

20. 6 .2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

4 000,00 EUR

MP KREDIT s.r.o.

Obec Čaňa

18. 6 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

500,00 EUR

RNDr. Peter Bohuš

Obec Čaňa

18. 6 .2018

Zmluva o poskytovaní služieb - NO

538/2018

0,00 EUR

Obec Čaňa

KOSIT a.s.

15. 6 .2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

230,00 EUR

EKOTEC, spol.s.r.o.

Obec Čaňa

14. 6 .2018

Kúpna zmluva č. 4/2018

Kúpna zmluva č. 4/2018

8 722,39 EUR

Obec Čaňa

Mgr. Jana Mendelová

1. 6 .2018

Zmluva o poskytnutí grantu, č. 2018-1-SK01-KA101-046134

Zmluva o poskytnutí grantu, č. 2018-1-SK01-KA101-0

1 405,00 EUR

SAAS, NAP Erasmus+

Obec Čaňa

23. 5 .2018

Reklamné činnosti

Zmluva

270,00 EUR

Firmdatabaze s.r.o.

Obec Čaňa

15. 5 .2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie..

519

6,64 EUR

Obec Čaňa

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

3. 5 .2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby , rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Čaňa

Zmluva o spolupráci

15 000,00 EUR Pätnásť tisíc eur

Obec Čaňa

Slovenský futbalový zväz

30. 4 .2018

Dodatok č. 2 k dohode č. 18/41/50J/9

Dodatok č. 2 k dohode č. 18/41/50J/9

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

26. 4 .2018

Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy..

2/2018

0,00 EUR

MUDr. Henrieta Slovenská , s.r.o

Obec Čaňa

25. 4 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

17 100,00 EUR

Ing. KOURIL Bohdan-EAB

Obec Čaňa

25. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v r.2018

6/2018

1 000,00 EUR

Tenisový klub Čaňa

Obec Čaňa

25. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/2018

22 374,16 EUR

Obec Čaňa

Mesto Košice

24. 4 .2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

18/41/52 A / 98

0,00 EUR

Obec Čaňa

Úrad práca, sociálnych vecí a rodiny Košice

24. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na r.2018

1/2018

129 470,42 EUR

Umelecká spoločnosť Gong Košice

Obec Čaňa

16. 4 .2018

Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/50J/9

Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/50J/9

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

13. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/2018

140,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Geča

13. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky

INT- 016 / 2018

216,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Valaliky

13. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v CVČ na rok 2018

6/2018

1 101,60 EUR

Mesto Košice

Obec Čaňa

13. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v CVČ na rok 2018

3/2018

91,80 EUR

Jazero n.o

Obec Čaňa

11. 4 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

2 000,00 EUR

M. A. Company, s.r.o.

Obec Čaňa

11. 4 .2018

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

0,00 EUR

M. A. Company, s.r.o.

Obec Čaňa

29. 3 .2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Čaňa

NATUR-PACK,a.s.

27. 3 .2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

2 160,00 EUR

Aprint, s.r.o.

Obec Čaňa

27. 3 .2018

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-031

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-031

0,00 EUR

MV SR, ÚSVRK

Obec Čaňa

27. 3 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v CVČ na rok 2018

4/2018

183,60 EUR

Filia n.o Trieda SNP 3 04011Košice

Obec Čaňa

27. 3 .2018

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore

118013

490,00 EUR

Obec Čaňa

Joma Travel s.r.o.

27. 3 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v CVČ na rok 2018

2 / 2018

321,30 EUR

LIBA ACADEMY 11

Obec Čaňa

27. 3 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v CVČ na rok 2018

5 /2018

45,90 EUR

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže

Obec Čaňa

23. 3 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce čaňa

8/2018

19 366,74 EUR

Play school s.r.o

Obec Čaňa

19. 3 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v r.2018

5/2018

30 000,00 EUR

Futbalový klub Čaňa

Obec Čaňa

19. 3 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v r.2018

4/2018

5 000,00 EUR

LIBA ACADEMY 11

Obec Čaňa

19. 3 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v r.2018

3/2018

800,00 EUR

Starí páni Čaňa

Obec Čaňa

19. 3 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v r.2018

2/2018

700,00 EUR

Hokejový klub Hurikán Čaňa

Obec Čaňa

19. 3 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v r.2018

1/2018

5 000,00 EUR

Basketbalová akadémia Čaňa

Obec Čaňa

9. 3 .2018

Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy

2018

0,00 EUR

S Health , s.r.o

Obec Čaňa

6. 3 .2018

Kúpna zmluva č. 3/2018

Kúpna zmluva č. 3/2018

19 917,00 EUR

Obec Čaňa

Štefan Szilágyi

26. 2 .2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č.5/2004 Z.z.

18/41/50 J / 9

37 747,00 EUR

Úrad práca, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

21. 2 .2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí ..

č.2-2018

30,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Vyšná Myšľa

12. 2 .2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Gyňov

D 04/2018

299,99 EUR

Obec Čaňa

Obec Gyňov

9. 2 .2018

Zmluva o dielo č. 1/2018/KA

Zmluva o dielo č. 1/2018/KA

10 013,46 EUR

TKC alarm, s.r.o.

Obec Čaňa

7. 2 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku na záujmové vzdelávanie detí

2/1/2018

320,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Nižná Myšľa

1. 2 .2018

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

280,00 EUR Dvästoosemdesiat

Slovenský Červený kríž

Obec Čaňa

12. 1 .2018

Kúpna zmluva č. 2/2018

Kúpna zmluva č. 2/2018

2 516,52 EUR

Obec Čaňa

Jolana Sisková

11. 1 .2018

Kúpna zmluva č. 1/2018

Kúpna zmluva č. 1/2018

2 412,41 EUR

Obec Čaňa

Daniela Straková

4. 1 .2018

Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí NFP

485 830,00 EUR

MPaRV SR

Obec Čaňa

3. 1 .2018

Doadtok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s.

19,99 EUR Devätnásť

T-COM, Slovak Telekom, a.s.

Obec Čaňa

3. 1 .2018

Zmluva o prenájme a poskytovaní služieb

Konica Minolta

Neuvedené

Konica Minolta Slovakïa spol. s r.o.

Obec Čaňa

2. 1 .2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 600,00 EUR

LEDAS, s.r.o.

Obec Čaňa

2. 1 .2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

2 500,00 EUR

LEDAS, s.r.o.

Obec Čaňa

1. 1 .2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190035695

130,00 EUR

Obec Čaňa

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

1. 1 .2018

Dodatok č.2 k zmluve o nájme a poskytovaní služieb..

42602735

neuvedena

Konica Minolta Slovakïa spol. s r.o.

Obec Čaňa

29. 12 .2017

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb..

5002347

neuvedena

Konica Minolta Slovakïa spol. s r.o.

Obec Čaňa

29. 12 .2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu

dodatok č . 1

neuvedená

Helena Jesenská

Obec Čaňa

13. 12 .2017

Zmluva č. 021920/2017

Zmluva č. 021920/2017

8 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice

Obec Čaňa

1. 12 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Belža v r.2018

1/2018

40,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Belža

28. 11 .2017

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

102,80 EUR

Cirkevný zbor reformovanej kresťanskej cirkvi Čaňa

Obec Čaňa

27. 11 .2017

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadeni

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Čaňa

27. 11 .2017

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Čaňa

27. 11 .2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorskýcha služieb zo dňa 18.4.2017

Dodatok č.1

Neuvedené

Ing.Daša Polončáková

Obec Čaňa

16. 11 .2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

0,00 EUR

CUBS plus s.r.o.

Obec Čaňa

16. 11 .2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

CUBS plus s.r.o.

Obec Čaňa

14. 11 .2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Čaňa

14. 11 .2017

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Čaňa

9. 11 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ždaňa v roku 2018

309/2017/OcÚ

102,37 EUR jednostodva eur a tridsaťsedem centov

Obec Čaňa

Obec Ždaňa

9. 11 .2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí..

bez čísla

50,00 EUR pätdesiat eur

Obec Čaňa

obec Seňa

9. 11 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš

12017

250,00 EUR dvestopätdesiat eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

9. 11 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyńov

D08/2017

199,99 EUR stodevätdesiat deväť eur devätdesiatdeväť centov

Obec Čaňa

Obec Gyňov

23. 10 .2017

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

280,00 EUR

Obec Čaňa

SČK

23. 10 .2017

Kúpna zmluva č. 11/2017

Kúpna zmluva č. 11/2017

1 030,00 EUR

Mária Lehocká a spol.

Obec Čaňa

6. 10 .2017

Rámcová dohoda č. RD - 04/2017/PL

Rámcová dohoda č. RD - 04/2017/PL

Neuvedené

SPP, a.s.

RZO KO

27. 9 .2017

Rámcová dohoda č. RD - 04/2017/EL

Rámcová dohoda č. RD - 04/2017/EL

Neuvedené

Energie2, a.s.

RZO KO

24. 9 .2017

Nájomná zmluva na nájom pozemku..

neuvedené

282,78 EUR

Kynologický klub Čaňa Košická 34

Obec Čaňa

22. 9 .2017

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku

č.1/2015

0,0

Kynologický klub Čaňa Košická 34

Obec Čaňa

25. 8 .2017

Zmluva o výkone zberu a prepravy vybraných zložiek komunálneho odpadu

Zmluva o výkone zberu a prepravy vybraných zložiek

Neuvedené

KOB TRADE, s.r.o.

Obec Čaňa

23. 8 .2017

Zmluva o prenájme spol.priestorov ...

1/2017

300,00 EUR

Marek Kajaty

Obec Čaňa

10. 8 .2017

Zmluva o dielo č.VO/2017/EEA

Zmluva o dielo č.VO/2017/EEA

2 036,00 EUR

Environmentálna energetická agentúra, n.o.

Obec Čaňa

3. 8 .2017

Zmluva o dielo č.2017/GA/01/014

Zmluva o dielo č. 2017/GA/01/014

136 544,38 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

30. 6 .2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov č.1/2015

Dodatok č.2

282,78 EUR

Kynologický klub Čaňa Košická 34

Obec Čaňa

29. 6 .2017

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov..

Zmluva o poskytovani stravovania pre dôchodcov..

3,20 EUR

Zlaté slnko s.r.o.

Obec Čaňa

26. 6 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce..

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce..

4 000,00 EUR

Basketbalová akadémia Čaňa

Obec Čaňa

21. 6 .2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

68 690,47 EUR

O.K.P-STAV, s.r.o.

Obec Čaňa

12. 6 .2017

Kúpna zmluva č. 10/2017

Kúpna zmluva č. 10/2017

8 195,04 EUR

Obec Čaňa

ALLETTE, s.r.o.

9. 6 .2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

574,80 EUR

Obec Čaňa

Mesto Košice

6. 6 .2017

Zmluva o zverejneni reklamného izerátu

Zmluva o zverejnení reklamného inzerátu

490,00 EUR

JOMA Travel Vrútky

Obec Čaňa

6. 6 .2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

324,30 EUR

Kapadent.s.r.o. Košice

Obec Čaňa

1. 6 .2017

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000564-001

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000564-001

Neuvedené

MV SR

Obec Čaňa

31. 5 .2017

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/00564-002

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/00564-002

Neuvedené

MV SR

Obec Čaňa

29. 5 .2017

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

40,00 EUR štyridsať eur

Helena Jesenská

Obec Čaňa

25. 5 .2017

Dodatok č.1

Dodatok č.1

86,04 EUR

Kynologický klub Čaňa

Obec Čaňa

25. 5 .2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemkov č.1

Dodatok č.1 k zmluve k zmluve o nájme pozemkov č.1

86,04 EUR

Obec Čaňa

Kynologický klub Čaňa

19. 5 .2017

Kúpna zmluva - Školské ovocie

Kúpna zmluva -Školské ovocie

0,00 EUR

Obec Čaňa

Ematrade s.r.o Krosnianska 79 KE

11. 5 .2017

Zmluva o audite

Zmluva o audite

2 800,00 EUR Dvetisíc osemsto

Ing.Daša Polončáková

Obec Čaňa

9. 5 .2017

Zámenná zmluva č. 9/2017

Zámenná zmluva č. 9/2017

66,48 EUR

Obec Čaňa

Mgr. Slávka Petríková

5. 5 .2017

Kúpna zmluva č. 8/2017

Kúpna zmluva č. 8/2017

8 690,00 EUR

Obec Čaňa

Michaela Wolczková

3. 5 .2017

Kúpna zmluva č. 7/2017

Kúpna zmluva č. 7/2017

757,76 EUR

Obec Čaňa

Jana Janočková, Bc. Gabriela Ďuricová

3. 5 .2017

Kúpna zmluva č. 6/2017

Kúpna zmluva č. 6/2017

1 064,96 EUR

Obec Čaňa

MUDr. Gabriela Ivančová

28. 4 .2017

Zmluva o poskytnutí dotacie č.9 - 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č.9 - 2017

573,30 EUR

Umelecká spoločnosť Gong Košice

Obec Čaňa

25. 4 .2017

Dodatok k zmluve

1

179,00 EUR

Obec Čaňa

Konica Minolta Slovakïa spol. s r.o.

24. 4 .2017

Dohoda č. 35/§50j/NS/2017/NP PZVAOTP-2

Dohoda č. 35/§50j/NS/2017/NP PZVAOTP-2

4 156,39 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

24. 4 .2017

BIOAMP SERVISNÁ ZMLUVA

BIOAMP SERVISNÁ ZMLUVA

350,00 EUR

Obec Čaňa

NCH SLOVAKIA, s.r.o.

18. 4 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ č. 8 - 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ č.8- 2017

42,90 EUR štyridsaťdva eur devaťdesiat centov

Filia n.o Trieda SNP 3 04011Košice

Obec Čaňa

13. 4 .2017

Kúpna zmluva č. 5/2017

Kúpna zmluva č. 5/2017

1 078,00 EUR

Matej Beluš, Vincent Gazsi

Obec Čaňa

10. 4 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

85,80 EUR

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Obec Čaňa

6. 4 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

800,00 EUR

Obec Čaňa

Starí páni Čaňa

5. 4 .2017

Kúpna zmluva č. 4/2017

Kúpna zmluva č. 4/2017

1 761,28 EUR

Obec Čaňa

Emil Kuba a manž. Lýdia Kubová

4. 4 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

700,00 EUR

Tenisový klub Čaňa

Obec Čaňa

4. 4 .2017

Zmluva CVČ

Zmluva CVČ

102,37 EUR

Obec Čaňa

Obec Ždaňa

4. 4 .2017

Zmluva CVČ

Zmluva CVČ

557,70 EUR

Mesto Košice

Obec Čaňa

4. 4 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2 500,00 EUR

Školský stolnotenisový klub JUNIOR Čaňa

Obec Čaňa

28. 3 .2017

Kúpna zmluva č. 3/2017

Kúpna zmluva č. 3/2017

1 034,28 EUR

Obec Čaňa

Mgr. Ján Kováč a Mgr. Dana Kováčová

24. 3 .2017

Zmluva na CVČ

Zmluva CVČ

42,90 EUR

Základná škola Seňa

Obec Čaňa

23. 3 .2017

Zmluva CVČ

Zmluva na CVČ

128,70 EUR

Jazero n.o

Obec Čaňa

22. 3 .2017

Zmluva CVČ

Zmluva CVČ

85,80 EUR

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy

Obec Čaňa

21. 3 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa

30 000,00 EUR

Futbalový klub Čaňa

Obec Čaňa

21. 3 .2017

Zmluva CVČ

Zmluva CVČ

160,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Geča

21. 3 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

40,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Nižná Myšľa

20. 3 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

42,90 EUR

Obec Čaňa

Obec Ždaňa

16. 3 .2017

Zmluva na CVČ

Zmluva na CVČ

514,80 EUR

LIBA ACADEMY 11

Obec Čaňa

16. 3 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

5 000,00 EUR

Obec Čaňa

LIBA ACADEMY 11

14. 3 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1 000,00 EUR

Hokejový klub Hurikán Čaňa

Obec Čaňa

1. 3 .2017

Dohoda č.32/§52a

Dohoda č.32/§52a

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

28. 2 .2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

24. 2 .2017

Kúpna zmluva č. 2/2017

Kúpna zmluva č. 2/2017

61,44 EUR

Obec Čaňa

Milan Havrila a Anetta Havrilová

24. 2 .2017

Dohoda č. 10/§50j/NS/2017/NP PZVAOTP-2

Dohoda č. 10/§50j/NS/2017/NP PZVAOTP-2

26 719,65 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

21. 2 .2017

Dohoda č. 11/2017/§54-ŠnZ, 17/41/054/23

Dohoda č. 11/2017/§54-ŠnZ, 17/41/054/23

5 292,99 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

6. 2 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Gyňov

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu O

249,99 EUR

Obec Gyňov

Obec Čaňa

25. 1 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky č.6/2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Valaliky

Obec Čaňa

11. 1 .2017

Zmluva o výkupe komunálneho odpadu

Zmluva o výkupe komunálneho odpadu

0,00 EUR

W&G Group s.r.o.

Obec Čaňa

10. 1 .2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie

0,00 EUR

Prvá komunálna finančná, a.s.

Obec Čaňa

9. 1 .2017

Zmluva o odbere pitnej vody

Zmluva o odbere pitnej vody

0,00 EUR

Obec Čaňa

UNI spol.s.r.o.

9. 1 .2017

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 1/2017

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 1/2017

0,00 EUR

Obec Čaňa

Ondrej Mitro

5. 1 .2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

Globstav container s.r.o.

Obec Čaňa

30. 12 .2016

Dodatok č. 8 k zmluve o dielo

Dodatok č. 8 k zmluve o dielo

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Čaňa

29. 12 .2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Belža v roku 2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Belža

Obec Čaňa

28. 12 .2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

350,00 EUR

RNDr. Peter Bohuš

Obec Čaňa

28. 12 .2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

2 000,00 EUR

M. A. Company, s.r.o.

Obec Čaňa

19. 12 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kokšov Bakša č.zmluvy: 7/2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu O

0,00 EUR

Obec Kokšov-Bakša

Obec Čaňa

10. 11 .2016

Dohoda o urovnaní

Dohoda o urovnaní

54,00 EUR

Obec Čaňa

Tomáš Nevelöš

9. 11 .2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

150,00 EUR

Obec Skároš

Obec Čaňa

28. 10 .2016

dodatok č.1 k Zmluve o dielo č ZoD 2016/GA/01/020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.ZaD 2016/GA/01/020

0,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

27. 10 .2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie D06/2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie D06/2016

166,66 EUR

Obec Gyňov

Obec Čaňa

26. 10 .2016

Dohoda č.16/41/010/120

Dohoda č.16/41/010/120

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

19. 10 .2016

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy

240,00 EUR

Európsky zoznam firiem, s.r.o.

Obec Čaňa

18. 10 .2016

Darovacia zmluva na hnuteľný majetok

Darovacia zmluva na hnuteľný majetok

5 760,00 EUR

Karpatský euroregión Slovensko

Obec Čaňa

17. 10 .2016

Zmluva o dielo č.ZoD 2016/GA/01/020

Zmluva o dielo č.ZoD 2016/GA/01/020

60 787,90 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

14. 10 .2016

Kúpna zmluva č. 21/2016

Kúpna zmluva č. 21/2016

1 560,00 EUR

Obec Čaňa

Ing. Viktor Simon a manž. Mária Simonová

14. 10 .2016

Kúpna zmluva č. 20/2016

Kúpna zmluva č. 20/2016

1,00 EUR

Obec Čaňa

Jozef Bitto a manž. Marta Bittová

10. 10 .2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

3 000,00 EUR

Ing. Jakabová Kristína

Obec Čaňa

10. 10 .2016

Kontrakt č.TANS1600136

Kontrakt č.TANS1600136

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

5. 8 .2016

Prezentácia obce

Prezentácia obce

240,00 EUR

Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.

Obec Čaňa

27. 7 .2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

NATUR-PACK,a.s.

Obec Čaňa

13. 7 .2016

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 19/2016

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 19/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

Ľubomír Strachan a Mária Strachanová

13. 7 .2016

Kúpna zmluva č. 18/2016

Kúpna zmluva č. 18/2016

660,00 EUR

Obec Čaňa

Ferdinand Demeter a manž. Anna Demeterová

30. 6 .2016

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov č.1/2016

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov č.1

0,00 EUR

Zlaté slnko s.r.o.

Obec Čaňa

30. 6 .2016

Zmluva o dielo č. 0106016

Zmluva o dielo č. 0106016

16 700,00 EUR

FOTTA s.r.o.

Obec Čaňa

27. 6 .2016

Kúpna zmluva č. 17/2016

Kúpna zmluva č. 17/2016

69 999,54 EUR

KERAMON Cassovia, s.r.o.

Obec Čaňa

27. 6 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v roku 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v

0,00 EUR

Obec Čaňa

TRAKY, s.r.o.

21. 6 .2016

Dodatok k Zmluve o dielo

1/2016/JES

0,00 EUR

JES Slovakia, s.r.o.

Obec Čaňa

20. 6 .2016

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 16/2016

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 16/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

Michal Rečka a Alžbeta Rečková

20. 6 .2016

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 15/2016

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 15/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

JUDr. Ing. Radoslav Čekan a Mgr. Bc. Anna Čekanová

13. 6 .2016

Kúpna zmluva č. 14/2016

Kúpna zmluva č. 14/2016

3 021,00 EUR

Obec Čaňa

Jaroslav Dorčák

31. 5 .2016

Zmluva o odbere pitnej vody č.4/2016

Zmluva o odbere pitnej vody č.4/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

Ľubomír Strachan a Mária Strachanová r.Jesenská

20. 5 .2016

Zmluva o servisnej službe

Zmluva o servisnej službe

0,00 EUR

CWS-boco Slovensko s.r.o.

Obec Čaňa

12. 5 .2016

Zmluva o odbere pitnej vody

Zmluva o odbere pitnej vody č.3/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

Silvia Kováčová

2. 5 .2016

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 14/2016

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 14/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

Irena Vargová rod. Bindová

22. 4 .2016

Kúpna zmluva č. 13/2016

Kúpna zmluva č. 13/2016

1 280,30 EUR

Obec Čaňa

Štefan Nagy

21. 4 .2016

Kúpna zmluva č.Z20167949_Z

Kúpna zmluva č.Z20167949_Z

57 120,00 EUR

EMATECH, s.r.o.

Obec Čaňa

21. 4 .2016

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 12/2016

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 12/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

Emília Kajlová

14. 4 .2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

14 025,00 EUR

Mesto Košice

Obec Čaňa

14. 4 .2016

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovno

490,00 EUR

Joma Travel s.r.o.

Obec Čaňa

12. 4 .2016

Zmluva o odbere pitnej vody č.2/2016

Zmluva o odbere pitnej vody č.2/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

PEKÁREŇ ILaS, s.r.o.

11. 4 .2016

Zmluva o reklame

Zmluva o reklame

0,00 EUR

ŽPSV a.s. Čaňa

Obec Čaňa

8. 4 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v CVČ

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v

40,00 EUR

Obec Nižná Myšľa

Obec Čaňa

5. 4 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v roku 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v

700,00 EUR

Obec Čaňa

Tenisový klub Čaňa

5. 4 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v CVČ

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v

41,36 EUR

Obec Čaňa

Centrum voľného času pri ZŠ Ždaňa

1. 4 .2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Peter Tkáč - Axet

Obec Čaňa

30. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v centre voľného času

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v

0,00 EUR

Obec Čaňa

Mesto Košice

29. 3 .2016

Dohoda č. 50/2016/§ 54-ŠnZ 16/41/054/28

Dohoda č. 50/2016/§ 54-ŠnZ 16/41/054/28

30 662,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

24. 3 .2016

Mandátna zmluva o plnení úloh technika požiarnej ochrany

Mandátna zmluva o plnení úloh technika požiarnej o

0,00 EUR

D.S.GROUP,s.r.o.

Obec Čaňa

24. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v CVČ

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v

0,00 EUR

Obec Čaňa

Jazero n.o

22. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v centre voľného času

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v

0,00 EUR

Obec Čaňa

Súkromná spojená škola

18. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v roku 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v

0,00 EUR

Obec Čaňa

Starí páni Čaňa

15. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

0,00 EUR

Obec Čaňa

Rímskokatolická cirkev, Arcibiskupstvo Košice

14. 3 .2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

JES Slovakia, s.r.o.

Obec Čaňa

11. 3 .2016

Dohoda č.27/§52a/2016/NPPZVAOTP

Dohoda č.27/§52a/2016/NPPZVAOTP

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

10. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

0,00 EUR

Obec Geča

Obec Čaňa

5. 3 .2016

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 11/2016

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 11/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

Alžbeta Kopcsáková

3. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v CVČ

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v

0,00 EUR

Obec Čaňa

Súkromné centrum voľného času Liba Academy 11

3. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v roku 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v

0,00 EUR

Obec Čaňa

LIBA ACADEMY 11

3. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v roku 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v

0,00 EUR

Obec Čaňa

Hokejový klub Hurikán Čaňa

3. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v roku 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v

0,00 EUR

Obec Čaňa

Futbalový klub Čaňa

3. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v roku 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v

0,00 EUR

Obec Čaňa

Školský stolnotenisový klub JUNIOR Čaňa

2. 3 .2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

0,00 EUR

Obec Vyšná Myšľa

Obec Čaňa

29. 2 .2016

Zmluva o poskytnutí služieb č.1/2016

Zmluva o poskytnutí služieb č.1/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

FIRMA BLESK, s.r.o.

29. 2 .2016

Zmluva o nájme poľ. pozemkov pri prevádzkovaní podniku č.3121/2015

Zmluva o nájme poľ. pozemkov pri prevádzkovaní pod

0,00 EUR

Obec Čaňa

AGRO-VALALIKY a.s.

26. 2 .2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centra voľného času

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čin

0,00 EUR

Obec Sokoľany

Obec Čaňa

26. 2 .2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Gyňov

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu O

0,00 EUR

Obec Gyňov

Obec Čaňa

23. 2 .2016

Kúpna zmluva č. 10/2016

Kúpna zmluva č. 10/2016

980,00 EUR

Obec Čaňa

Ľudovít Marcin

23. 2 .2016

Dohoda o splátkach

Dohoda o splátkach

0,00 EUR

MPaRV SR

Obec Čaňa

16. 2 .2016

Zmluva o dielo Pasport miestnych komunikácii

Zmluva o dielo

0,00 EUR

HRDLIČKA-SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Čaňa

15. 2 .2016

Kúpna zmluva č. 9/2016

Kúpna zmluva č. 9/2016

1 050,00 EUR

Obec Čaňa

Štefan Kozma

15. 2 .2016

Zmluva o servisnej službe

Zmluva o servisnej službe

0,00 EUR

ILLE-PAPIER s.r.o.

Obec Čaňa

12. 2 .2016

Kúpna zmluva č. 8/2016

Kúpna zmluva č. 8/2016

442,74 EUR

Obec Čaňa

Mária Hauliková

12. 2 .2016

Kúpna zmluva č. 7/2016

Kúpna zmluva č. 7/2016

1 750,00 EUR

Obec Čaňa

Pavol Kállai a Viera Kállaiová

9. 2 .2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

0,00 EUR

NATUR-PACK,a.s.

Obec Čaňa

3. 2 .2016

Zmluva o dielo č.2/2016

Zmluva o dielo č.2/2016

0,00 EUR

Cortec s.r.o.

Obec Čaňa

3. 2 .2016

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č.3/2016

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č.3/2016

0,00 EUR

H+EKO spol. s.r.o., Košice

Obec Čaňa

14. 1 .2016

Kúpna zmluva č. 6/2016

Kúpna zmluva č. 6/2016

960,00 EUR

Obec Čaňa

Pavol Varga a Monika Vargová

14. 1 .2016

Zmluva o odbere pitnej vody č.1/2016

Zmluva o odbere pitnej vody č.1/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

Štefan Szilágyi JUSICO

14. 1 .2016

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR

Obec Čaňa

Štefan Szilágyi JUSICO

14. 1 .2016

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy o užívaní verejného priestranstva zo dňa 1.10.2004

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy o užívaní verejn

0,00 EUR

Obec Čaňa

JUSICO Alžbeta Szilágyiová

13. 1 .2016

Kúpna zmluva č. 5/2016

Kúpna zmluva č. 5/2016

437,61 EUR

Obec Čaňa

Mgr. Mededji Adandedjan

13. 1 .2016

Kúpna zmluva č. 4/2016

Kúpna zmluva č. 4/2016

8 314,59 EUR

Obec Čaňa

Vojtech Čech

11. 1 .2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Belža v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Belža

Obec Čaňa

9. 1 .2016

Kúpna zmluva č. 3/2016

Kúpna zmluva č. 3/2016

1 090,00 EUR

Obec Čaňa

Ing. Pavol Juhás a Miriam Juhásová

9. 1 .2016

Kúpna zmluva č. 2/2016

Kúpna zmluva č. 2/2016

521,70 EUR

Obec Čaňa

Tuc Nguyen Van

9. 1 .2016

Zámenná zmluva č. 1/2016

Zámenná zmluva č. 1/2016

0,00 EUR

Obec Čaňa

Ing. Ján Čurný

4. 1 .2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas a

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

4. 1 .2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

29. 12 .2015

Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI

Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systém

0,00 EUR

Wolters Kluwer s.r.o.

Obec Čaňa

22. 12 .2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Obec Čaňa

Silvia Kováčová

22. 12 .2015

Dohoda č.413/§52a/2015/ŠR

Dohoda č.413/§52a/2015/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

22. 12 .2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Valaliky

Obec Čaňa

21. 12 .2015

Zmluva o zriadení vecného bremena č.1800/3030/2015

Zmluva o zriadení vecného bremena č.1800/3030/2015

0,00 EUR

Východoslovenská ditribučná a.s.

Obec Čaňa

14. 12 .2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové c

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Čaňa

1. 12 .2015

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.645/2015

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.645/

0,00 EUR

Slovenská republika-Centrum vedecko-technických informácií

Obec Čaňa

30. 11 .2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ždaňa v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Ždaňa

Obec Čaňa

25. 11 .2015

Dodatok k Licenčnej zmluve č. 1

Dodatok k Licenčnej zmluve č.1

70,00 EUR

Pavol Halanda

Obec Čaňa

25. 11 .2015

Dodatok č.2 k dohode č.16a/§10/2014/AC

Dodatok č.2 k dohode č.16a/§10/2014/AC

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

25. 11 .2015

Dohoda č.15/41/012/51 o menších obecných službách

Dohoda č.15/41/012/51 o menších obecných službách

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

25. 11 .2015

Zmluva č. 112400 08U03

Zmluva o poskytnutí podpory

39 959,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Čaňa

18. 11 .2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Kokšov-Bakša

Obec Čaňa

18. 11 .2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čin

0,00 EUR

Obec Sokoľany

Obec Čaňa

18. 11 .2015

Zmluva č.6/2015 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš

Zmluva č.6/2015 o poskytnutí finančnej dotácie z r

0,00 EUR

Obec Skároš

Obec Čaňa

18. 11 .2015

Zmluva č.6/2015 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Gyňov

Zmluva č.6/2015 o poskytnutí finančnej dotácie z r

0,00 EUR

Obec Gyňov

Obec Čaňa

18. 11 .2015

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej as

0,00 EUR

TD, s.r.o.

Obec Čaňa

9. 11 .2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0,00 EUR

Ing. Jakabová Katarína

Obec Čaňa

2. 11 .2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestanie

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

31. 10 .2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

431,60 EUR

Obec Čaňa

KAMA s.r.o.

29. 10 .2015

Dohoda č.340/§52a/2015/ŠR

Dohoda č.340/§52a/2015/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

21. 10 .2015

Zmluva o dielo č.ZoD 2015/GA/01/013

Zmluva o dielo č.ZoD 2015/GA/01/013

0,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

2. 10 .2015

Dodatok č.1 k dohode číslo 84/§52/2015/ŠR zo dňa 23.02.2015

Dodatok č.1 k dohode číslo 84/§52/2015/ŠR zo dňa 2

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

22. 9 .2015

Zámenná zmluva č.5/2015

Zámenná zmluva č.5/2015

1 089,42 EUR

Obec Čaňa

Slavomír Krupáš

16. 9 .2015

Zmluva o dielo č.1/ka/2015

Zmluva o dielo č.1/ka/2015

0,00 EUR

TKC alarm, s.r.o.

Obec Čaňa

31. 8 .2015

Nájomná zmluva č.1/2015

Nájomná zmluva č.1/2015

0,00 EUR

Obec Čaňa

SOŠ technická

28. 8 .2015

Nájomná zmluva č.2/2015

Nájomná zmluva č.2/2015

0,00 EUR

Obec Čaňa

SOŠ technická

17. 8 .2015

Zmluva č. 2994/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva č. 2994/2015 o poskytnutí dotácie zo štátne

5 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice

Obec Čaňa

13. 8 .2015

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

213,30 EUR

KOSIT a.s.

Obec Čaňa

13. 8 .2015

Zmluva o zrušení predkupného práva

Zmluva o zrušení predkupného práva

0,00 EUR

Slavomír Szilágyi a Štefánia Szilágyiová

Obec Čaňa

12. 8 .2015

Dodatok č.1 k dohode č.16 a /§10/2014/AC

Dodatok č.1 k dohode č.16 a /§10/2014/AC

0,00 EUR

Úrad práca, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

10. 8 .2015

Dodatok č. DOD/02 - 2015//111/2015-IZ-4.0/V

Dodatok č. DOD/02 - 2015//111/2015-IZ-4.0/V

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čaňa

3. 8 .2015

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Čaňa

24. 7 .2015

Dodatok č. 9 k poistnej zmluve 080-2023.349

Dodatok č. 9 k poistnej zmluve 080-2023.349

0,00 EUR

KOOPERATÍVA poisťovna a.s.

Obec Čaňa

21. 7 .2015

Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

0,00 EUR

RNDr. Peter Bohuš

Obec Čaňa

17. 7 .2015

Zmluva o dielo č. 1/2015

Zmluva o dielo č. 1/2015

0,00 EUR

PROFI-INSTAL s.r.o.

Obec Čaňa

15. 7 .2015

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkov

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkov

0,00 EUR

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Košice

Obec Čaňa

9. 7 .2015

Dodatok č.2

Dodatok č.2

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

3. 7 .2015

Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku

Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

1 536,78 EUR

Obec Čaňa

AGRO OR s.r.o.Gyňov

1. 7 .2015

Zmluva o podmienkach vypracovania PD - štúdie

Zmluva o podmienkach vypracovania PD - štúdie

0,00 EUR

LOMAREX s.r.o.

Obec Čaňa

30. 6 .2015

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.6.2013

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.6

0,00 EUR

Urbárska spoločnosť

Obec Čaňa

30. 6 .2015

Zmluva o dielo č. 1469

Zmluva o dielo č.1469

0,00 EUR

STONE BUILD s.r.o.

Obec Čaňa

29. 6 .2015

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Obec Čaňa

Kynologický klub Čaňa

29. 6 .2015

Zmluva o nájme pozemkov č.1/2015

Zmluva o nájme pozemkov č.1/2015

0,00 EUR

Obec Čaňa

Kynologický klub Čaňa

2. 6 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

0,00 EUR

Obec Rozhanovce

Obec Čaňa

29. 5 .2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Obec Čaňa

Mária Nevelošová

21. 5 .2015

Dodatok č.1 k Zmluve č.200133

Dodatok č. 1 k Zmluve č.200133

0,00 EUR

AKU-TRANS spol.s.r.o.

Obec Čaňa

21. 5 .2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

0,00 EUR

Obec Geča

Obec Čaňa

18. 5 .2015

Dodatok č. DOD/01-2015

Dodatok č. DOD/01-2015

0,00 EUR

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Obec Čaňa

14. 5 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

0,00 EUR

Obec Čaňa

Centrum voľného čassu pri ZŠ Ždaňa

5. 5 .2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Poistná zmluva

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

30. 4 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku č.2/1/2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

0,00 EUR

Obec Nižná Myšľa

Obec Čaňa

27. 4 .2015

Dodatok č.1 k dohode číslo 84/§52/2015/ŠR zo dňa 23.02.2015

Dodatok č.1 k dohode číslo 84/§52/2015/ŠR zo dňa 2

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

27. 4 .2015

Dohoda na vykonanie aktivačnej činnosti

Dohoda č. 127.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačne

0,00 EUR

Úrad práca, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

24. 4 .2015

Zámenná zmluva č.4/2015

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Ing. Ján Čurný

Obec Čaňa

17. 4 .2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

0,00 EUR

Mesto Košice

Obec Čaňa

16. 4 .2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

0,00 EUR

Obec Valaliky

Obec Čaňa

10. 4 .2015

Zmluva o dielo - webová stránka obce

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čaňa

30. 3 .2015

Rámcová dohoda č. RD-05/2014 o združenej dodávke elektrickej energie

Rámcová dohoda č. RD-05/2014 o združenej dodávke e

0,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Čaňa

30. 3 .2015

Rámcová dohoda č. RD-05/2014 o združenej dodávke zemného plynu

Rámcová dohoda č. RD-05/2014 o združenej dodávke z

0,00 EUR

Slovenský plynárensky priemysel a.s.

Obec Čaňa

26. 3 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

0,00 EUR

Rímskokatolická cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Obec Čaňa

26. 3 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v roku 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v

0,00 EUR

Futbalový klub Čaňa

Obec Čaňa

25. 3 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

0,00 EUR

Súkromné centrum voľného času Košice

Obec Čaňa

24. 3 .2015

Kúpna zmluva č.3/2015

Kúpna zmluva č.3/2015

0,00 EUR

Michaela Wolczková

Obec Čaňa

17. 3 .2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

RMK-STAV spol. s.r.o.

Obec Čaňa

17. 3 .2015

Zmluva na poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva na poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku

0,00 EUR

Súkromné centrum voľného času Liba Academy 11

Obec Čaňa

17. 3 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v roku 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v

0,00 EUR

Starí páni Čaňa

Obec Čaňa

17. 3 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v roku 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v

0,00 EUR

LIBA ACADEMY 11

Obec Čaňa

16. 3 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

0,00 EUR

Súkromné CVČ, Starozagorská 8, Košice

Obec Čaňa

16. 3 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v roku 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v

0,00 EUR

Hokejový klub Hurikán Čaňa

Obec Čaňa

16. 3 .2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v roku 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čaňa v

0,00 EUR

ŠSTK Junior Čaňa

Obec Čaňa

16. 3 .2015

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve

0,00 EUR

Safety Management s.r.o.

Obec Čaňa

16. 3 .2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

16. 3 .2015

Kúpna zmluva 2/2015

Kúpna zmluva 2/2015

0,00 EUR

Mária Bačová

Obec Čaňa

16. 3 .2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

CUBS, s.r.o

Obec Čaňa

12. 3 .2015

Zmluva o dielo - Zateplenie budovy Klubu dôchodcov

Zmluva o dielo - Zateplenie budovy Klubu dôchodcov

0,00 EUR

STONE BUILD s.r.o.

Obec Čaňa

10. 3 .2015

Kúpna zmluva 1/2015

Kúpna zmluva 1/2015

0,00 EUR

Tomáš Fialek

Obec Čaňa

9. 3 .2015

Dodatok č.DOD02-2015

Dodatok č.DOD02-2015

0,00 EUR

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Obec Čaňa

9. 3 .2015

Zmluva o spolupráci 111/2015-IZ-4.0/V

Zmluva o spolupráci 111/2015-IZ-4.0/V

0,00 EUR

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Obec Čaňa

3. 3 .2015

Dodatok č.1 k dohode č.4/§50j-NS/2015/ŠR,15/41/50J/3 zo dňa 19.2.2015

Dodatok č.1 k dohode č.4/§50j-NS/2015/ŠR,15/41/50J

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

23. 2 .2015

DOHODA číslo 84/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti

DOHODA číslo 84/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivač

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

19. 2 .2015

Zmluva o prenájme

Zmluva o prenájme

0,00 EUR

Obec Čaňa

Bowling Čaňa s.r.o.

16. 2 .2015

Kontrakt č.TANS1500064

Kontrakt č.TANS1500064

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

12. 2 .2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Čaňa

5. 2 .2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu

0,00 EUR

Obec Kokšov-Bakša

Obec Čaňa

2. 2 .2015

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

0,00 EUR

RWE Gas Slovensko, s.r.o

Obec Čaňa

23. 1 .2015

DODATOK č. 7 k Zmluve o dielo zo dňa 30.09.2004

DODATOK č. 7 k Zmluve o dielo zo dňa 30.09.2004

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Čaňa

22. 1 .2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ždaňa v roku 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Ždaňa

Obec Čaňa

16. 1 .2015

Zmluva o dielo č.2/2015

Zmluva o dielo

0,00 EUR

RMK-STAV spol. s.r.o.

Obec Čaňa

16. 1 .2015

Zmluva o dielo č.2/2015

Zmluva o dielo

0,00 EUR

RMK-STAV spol. s.r.o.

Obec Čaňa

9. 1 .2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

RMK-STAV spol. s.r.o.

Obec Čaňa

9. 1 .2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyňov v roku 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Gyňov

Obec Čaňa

8. 1 .2015

Zmluva o dielo č.1/2015

Zmluva o dielo č.1/2015

0,00 EUR

RMK-STAV spol. s.r.o.

Obec Čaňa

8. 1 .2015

Dodatok č.1 k dohode číslo 267/§52a/2014/ŠR

Dodatok č.1 k dohode číslo 267/§52a/2014/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

30. 12 .2014

Dodatok k zmluve (paušálna štvrťročná odplata)

Dodatok k zmluve (paušálna štvrťročná odplata)

0,00 EUR

Safety Management s.r.o.

Obec Čaňa

30. 12 .2014

Zmluva o dielo č.1/ka/2014

Zmluva o dielo č.1/ka/2014

0,00 EUR

TKC alarm, s.r.o.

Obec Čaňa

29. 12 .2014

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Skároš

Obec Čaňa

25. 12 .2014

Dodatok č. 2 k dohode č.16a/§10/2014/AC

Dodatok č. 2 k dohode č.16a/§10/2014/AC

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

17. 12 .2014

DOHODA č.16/§12/2015/AC

DOHODA č.16/§12/2015/AC

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

11. 12 .2014

Dodatok č.1 dohode č. 49/§50j-NS/2014ŠR zo dňa 21.11.2014

Dodatok č.1 dohode č. 49/§50j-NS/2014ŠR zo dňa 21.

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

10. 12 .2014

Dodatok č.2 k dohode č.134/§52/2014/ŠR

Dodatok č.2 k dohode č.134/§52/2014/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

10. 12 .2014

Dohoda č.16a/§10/2014/AC

Dohoda č.16a/§10/2014/AC

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

3. 12 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu S

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice

Obec Čaňa

27. 11 .2014

Zmluva o poskytovaní služieb č.02/2015

Zmluva o poskytovaní služieb č.02/2015

0,00 EUR

Procumerent Solutions s.r.o.

Obec Čaňa

25. 11 .2014

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNO

0,00 EUR

Joma Travel s.r.o.

Obec Čaňa

24. 11 .2014

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja m

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

13. 11 .2014

Dodatok č.1 ku kontraktu č. TANS1400075

Dodatok č.1 ku kontraktu č. TANS1400075

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

5. 11 .2014

Zmluva o dielo - Výmená okien v MŠ Čaňa II. etepa

Zmluva o dielo - Výmená okien v MŠ Čaňa II. etepa

0,00 EUR

NOVES okná Košice s.r.o.

Obec Čaňa

4. 11 .2014

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Mlynskej ulici v Čani

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikáci

0,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

10. 10 .2014

Zmluva o dielo Zateplenie budovy telocvične v Čani

Zmluva o dielo Zateplenie budovy telocvične v Čani

0,00 EUR

RMK-STAV spol. s.r.o.

Obec Čaňa

10. 10 .2014

Zmluva o zriadení vecného bremena 25/2014

Zmluva o zriadení vecného bremena 25/2014

0,00 EUR

Eva Kmecová

Obec Čaňa

10. 10 .2014

Kúpna zmluva 24/2014

Kúpna zmluva 24/2014

0,00 EUR

Eva Jesenská

Obec Čaňa

10. 10 .2014

Zámenná zmluva 23/2014

Zámenná zmluva 23/2014

0,00 EUR

Ondrej Soták

Obec Čaňa

10. 10 .2014

Kúpna zmluva 22/2014

Kúpna zmluva 22/2014

0,00 EUR

Ing. Marcel Németh

Obec Čaňa

10. 10 .2014

Kúpna zmluva 21/2014

Kúpna zmluva 21/2014

0,00 EUR

Mgr. Martina Hájiková

Obec Čaňa

10. 10 .2014

Kúpna zmluva 20/2014

Kúpna zmluva 20/2014

0,00 EUR

Róbert Čarný

Obec Čaňa

7. 10 .2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0,00 EUR

Ing. Jakabová Kristína

Obec Čaňa

7. 10 .2014

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou d

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

6. 10 .2014

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

10 980,00 EUR

FJM Group s.r.o.

Obec Čaňa

1. 10 .2014

Dodatok č.1 ku nájomnej zmluve o užívaní verejného priestranstva

Dodatok č.1 ku nájomnej zmluve o užívaní verejnéh

0,00 EUR

JUSICO Alžbeta Szilágyiová

Obec Čaňa

23. 9 .2014

PRINED

PRINED

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Obec Čaňa

19. 9 .2014

Zmluva o dielo č. 9/2014

Zmluva o dielo č. 9/2014

0,00 EUR

KING SERVIS s.r.o.

Obec Čaňa

11. 9 .2014

Zmluva o dielo Dodávka a montáž strešnej krytiny ako aj remeselné práce na krove strechy

Zmluva o dielo Dodávka a montáž strešnej krytiny a

0,00 EUR

Jozef Repák

Obec Čaňa

8. 9 .2014

Zmluva o dielo - Oprava a rekonštrukcia vozovky miestnych komunikácii v obci Čaňa

Zmluva o dielo - Oprava a rekonštrukcia vozovky mi

0,00 EUR

Eurovia SK s.r.o.

Obec Čaňa

20. 8 .2014

Zámenná zmluva č. 19/2014

Zámenná zmluva č. 19/2014

0,00 EUR

Peter Kočiš

Obec Čaňa

18. 8 .2014

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

0,00 EUR

František Hvizda - HM-COMP

Obec Čaňa

18. 8 .2014

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

0,00 EUR

FJM Group s.r.o.

Obec Čaňa

18. 8 .2014

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

BDV Trade s.r.o.

Obec Čaňa

7. 8 .2014

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

STONE BUILD s.r.o.

Obec Čaňa

16. 7 .2014

Dodatok č.1 k Dohode č.134/§52/2014/ŠR zo dňa 26.5.2014

Dodatok č.1 k Dohode č.134/§52/2014/ŠR zo dňa 26.5

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

16. 7 .2014

Dodatok č.1 k Dohode č.22/§50j-NS/2014/ŠR

Dodatok č.1 k Dohode č.22/§50j-NS/2014/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

16. 7 .2014

Zámenná zmluva č. 18/2014

Zámenná zmluva č. 18/2014

0,00 EUR

Jozef Varga

Obec Čaňa

16. 7 .2014

Zámenná zmluva č. 17/2014

Zámenná zmluva č. 17/2014

0,00 EUR

Ján Marušák

Obec Čaňa

16. 7 .2014

Zámenná zmluva č. 16/2014

Zámenná zmluva č. 16/2014

0,00 EUR

Štefan Čontošfalský

Obec Čaňa

16. 7 .2014

Zámenná zmluva č. 15/2014

Zámenná zmluva č. 15/2014

0,00 EUR

Ján Kuruc

Obec Čaňa

16. 7 .2014

Zámenná zmluva č. 14/2014

Zámenná zmluva č. 14/2014

0,00 EUR

Vladimír Liberko

Obec Čaňa

16. 7 .2014

Zámenná zmluva č. 13/2014

Zámenná zmluva č. 13/2014

0,00 EUR

Milan Pethö

Obec Čaňa

16. 7 .2014

Zámenná zmluva č. 12/2014

Zámenná zmluva č. 12/2014

0,00 EUR

Milan Almaši

Obec Čaňa

11. 7 .2014

Zámenná zmluva č. 11/2014

Zámenná zmluva č. 11/2014

0,00 EUR

MUDr. Oľga Mináriková

Obec Čaňa

11. 7 .2014

Zámenná zmluva č. 10/2014

Zámenná zmluva č. 10/2014

0,00 EUR

Jozef Fördöš

Obec Čaňa

4. 7 .2014

Kúpna zmluva 9/2014

Kúpna zmluva 9/2014

0,00 EUR

Obec Čaňa

Martina Liberková

1. 7 .2014

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

30. 6 .2014

Dodatok č.1 k Zmluve č. 40/2013 o dodávke pitnej vody

Dodatok č.1 k Zmluve č. 40/2013 o dodávke pitnej v

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

24. 6 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdu a prevádzku z finančných prostriedkov poukazaných obci Nižná Myšľa

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdu a prevádzku z

0,00 EUR

Obec Nižná Myšľa

Obec Čaňa

16. 6 .2014

Dodatok č. 6 k poistnej zmluve 080-2023.349

Dodatok č. 6 k poistnej zmluve 080-2023.349

0,00 EUR

KOOPERATÍVA poisťovna a.s.

Obec Čaňa

11. 6 .2014

Mandátna zmluva č.6

Mandátna zmluva č.6

0,00 EUR

Stanislav Kováč - stavebný dozor

Obec Čaňa

9. 6 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku z finančných prostriedkov poukázaných obci Čaňa

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku z

0,00 EUR

Centrum voľného času ako súčasť ZŠ Čaňa

Obec Čaňa

2. 6 .2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

0,00 EUR

Mesto Košice

Obec Čaňa

28. 5 .2014

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja m

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

28. 5 .2014

Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou men

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

26. 5 .2014

Zmluva o poskytovaní služieb č. 05/2014

Zmluva o poskytovaní služieb č. 05/2014

0,00 EUR

Procumerent Solutions s.r.o.

Obec Čaňa

21. 5 .2014

Zmluva o dielo 001/2014

Zmluva o dielo 001/2014

0,00 EUR

Betam s.r.o.

Obec Čaňa

21. 5 .2014

Mandátna zmluva č.4/2014

Mandátna zmluva č.4/2014

0,00 EUR

Procumerent Solutions s.r.o.

Obec Čaňa

16. 4 .2014

Zmluva o dodávke služby č. VO/01/2014/PL

Zmluva o dodávke služby č. VO/01/2014/PL

0,00 EUR

Regionálne združenie obcí Košice - okolie

Obec Čaňa

16. 4 .2014

Zmluva o dodávke služby č. VO/01/2014/EL

Zmluva o dodávke služby č. VO/01/2014/EL

0,00 EUR

Regionálne združenie obcí Košice - okolie

Obec Čaňa

16. 4 .2014

Zmluva o dielo - vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom

Zmluva o dielo - vypracovanie bezpečnostného proje

0,00 EUR

CUBS, s.r.o

Obec Čaňa

9. 4 .2014

Zámenná zmluva č. 8/2014

Zámenná zmluva č. 8/2014

0,00 EUR

p. Tomčo

Obec Čaňa

7. 4 .2014

Zmluva č. 755/2013/SO

Zmluva č. 755/2013/SO

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Čaňa

3. 4 .2014

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Geča v roku 2014

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Geča

Obec Čaňa

31. 3 .2014

Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z in

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Čaňa

26. 3 .2014

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyňov

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Gyňov

Obec Čaňa

20. 3 .2014

Dodatok ku Zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok ku Zmluve o združenej dodávke plynu

0,00 EUR

RWE Gas Slovensko, s.r.o

Obec Čaňa

20. 3 .2014

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2014

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Centrum voľného času ako súčasť ZŠ Čaňa

Obec Čaňa

10. 3 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v roku 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v

0,00 EUR

LIBA ACADEMY 11

Obec Čaňa

10. 3 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

0,00 EUR

Mesto Košice

Obec Čaňa

3. 3 .2014

Mandátna zmluva č.6/2014

Mandátna zmluva č.6/2014

0,00 EUR

Ing. Karol Petz

Obec Čaňa

28. 2 .2014

Kúpna zmluva 7/2014

Kúpna zmluva 7/2014

0,00 EUR

Marck s.r.o.

Obec Čaňa

27. 2 .2014

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja m

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

19. 2 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v roku 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v

0,00 EUR

GMT projekt, spol. s r.o.

Obec Čaňa

19. 2 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v roku 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v

0,00 EUR

Obec Čaňa

Starí páni Čaňa

19. 2 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a poberevádzku

0,00 EUR

Rímskokatolická cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Obec Čaňa

19. 2 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v roku 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v

0,00 EUR

Obec Čaňa

ŠSTK Junior Čaňa

19. 2 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v roku 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čaňa v

0,00 EUR

Obec Čaňa

Futbalový klub Čaňa

14. 2 .2014

Zmluva o dielo č.1202/2014

Zmluva o dielo č.1202/2014

0,00 EUR

GMT projekt, spol. s r.o.

Obec Čaňa

14. 2 .2014

Kúpna zmluva 5/2014

Kúpna zmluva 5/2014

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

10. 2 .2014

Zmluva o servisnej službe

Zmluva o servisnej službe

0,00 EUR

CWS-boco Slovensko s.r.o.

Obec Čaňa

6. 2 .2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Čaňa

31. 1 .2014

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

SATHEA VISION s.r.o.

Obec Čaňa

27. 1 .2014

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo zo dňa 30.9.2004

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo zo dňa 30.9.2004

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Čaňa

27. 1 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Skároš

0,00 EUR

Obec Skároš

Obec Čaňa

24. 1 .2014

Kúpna zmluva č. 4/2014

Kúpna zmluva č. 4/2014

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

24. 1 .2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov poukázaných Obci Čaňa

Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostried

0,00 EUR

Obec Čaňa

Súkromná základná umelecká škola

24. 1 .2014

Kúpna zmluva č. 3/2014

Kúpna zmluva č. 3/2014

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

20. 1 .2014

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

17. 1 .2014

Dohoda č. 2014/12454

Dohoda č. 2014/12454

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

8. 1 .2014

Kúpna zmluva č.6/2014

Kúpna zmluva č.6/2014

0,00 EUR

Ladislav Kováč

Obec Čaňa

7. 1 .2014

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 12062012 zo dňa 12.06.2012 - Komunitné centrum v obci Čaňa

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 12062012 zo dňa 12

0,00 EUR

Numeral, spol. s.r.o.

Obec Čaňa

7. 1 .2014

Zmluva o nájme nebytových priestoroch

Zmluva o nájme nebytových priestoroch

0,00 EUR

Taťana Jevická

Obec Čaňa

7. 1 .2014

Zámenná zmluva č.2/2014

Zámenná zmluva č.2/2014

0,00 EUR

Josef Běhavý

Obec Čaňa

7. 1 .2014

Kúpna zmluva 1/2014

Kúpna zmluva 1/2014

0,00 EUR

MUDr. Soňa Kipikašová

Obec Čaňa

31. 12 .2013

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Obec Čaňa

Prvá stavebná sporiteľňa

31. 12 .2013

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/90 Zb.

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestoro

0,00 EUR

Ergomed Poliklinika, s.r.o.

Obec Čaňa

31. 12 .2013

Hromadná poistná zmluva poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 11-921-72900796

Hromadná poistná zmluva poistenia zodpovednosti za

0,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Čaňa

20. 12 .2013

Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia

Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia

0,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Čaňa

12. 12 .2013

Mandátna zmluva č. 4/2013

Mandátna zmluva č. 4/2013

0,00 EUR

Alena Galbavá

Obec Čaňa

29. 11 .2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci v rámci národné

0,00 EUR

Fond sociálneho rozvoja

Obec Čaňa

9. 11 .2013

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

AGRO OR s.r.o.Gyňov

Obec Čaňa

31. 10 .2013

Kúpna zmluva 10/2013

Kúpna zmluva 10/2013

0,00 EUR

Igor Wawrek a Valéria Wawreková

Obec Čaňa

9. 10 .2013

Dodatok č. 1 k zmluve 11K995043

Dodatok č. 1 k zmluve 11K995043

0,00 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol, s r.o.,

Obec Čaňa

30. 9 .2013

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

28. 9 .2013

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

0,00 EUR

Ing. Jakabová Kristína

Obec Čaňa

27. 9 .2013

Kúpna zmluva č. 9/2013

Kúpna zmluva č. 9/2013

0,00 EUR

Judr. Emília Hambaleková

Obec Čaňa

20. 9 .2013

Zmluva č.40/2013 o dodávke pitnej vody

Zmluva č.40/2013 o dodávke pitnej vody

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

10. 9 .2013

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenavrátneho fi

0,00 EUR

MinisterstVo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Čaňa

10. 9 .2013

Kúpna zmluva č. 8/2013

Kúpna zmluva č. 8/2013

0,00 EUR

Ján Rokytka

Obec Čaňa

27. 8 .2013

Dodatok č. 1 k zmluve Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Čaňa

Dodatok č. 1 k zmluve Regenerácia sídiel s rómskym

0,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

16. 8 .2013

Kúpna zmluva 7/2013

Kúpna zmluva 7/2013

0,00 EUR

Eva Jozefková

Obec Čaňa

12. 8 .2013

ZMLUVA O DIELO - Oprava miestnych komunikácií v obci Čaňa

ZMLUVA O DIELO - Oprava miestnych komunikácií v ob

0,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

18. 7 .2013

Zmluva o dielo č.5/2013

Zmluva o dielo č.5/2013

0,00 EUR

Numeral, spol. s.r.o.

Obec Čaňa

17. 7 .2013

Kúpna zmluva 6/2013

Kúpna zmluva 6/2013

0,00 EUR

Milan Guľa

Obec Čaňa

11. 7 .2013

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čaňa

2. 7 .2013

Kúpna zmluva 5/2013

Kúpna zmluva 5/2013

0,00 EUR

MUDr. Soňa Kipikašová

Obec Čaňa

1. 7 .2013

Nájomná zmluva - Urbárska spoločnosť Nižná Myšľa

Nájomná zmluva - Urbárska spoločnosť Nižná Myšľa

0,00 EUR

Urbárska spoločnosť

Obec Čaňa

20. 6 .2013

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

0,00 EUR

Jana Papugová

Obec Čaňa

19. 6 .2013

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispe

0,00 EUR

MinisterstVo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Čaňa

19. 6 .2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ždaňa v roku 2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Ždaňa

Obec Čaňa

18. 6 .2013

Kúpna zmluva č. 4/2013

Kúpna zmluva č. 4/2013

0,00 EUR

Bartolomej Varga

Obec Čaňa

18. 6 .2013

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku z finančných prostriedkou poukazaných obci Čaňa

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku z

0,00 EUR

Centrum voľného času ako súčasť ZŠ Čaňa

Obec Čaňa

14. 6 .2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyňov v roku 2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Gyňov

Obec Čaňa

10. 6 .2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Skároš

Obec Čaňa

10. 6 .2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Geča v roku 2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Geča

Obec Čaňa

10. 6 .2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Valaliky

Obec Čaňa

5. 6 .2013

Zmluva o nájme

Zmluva o nájme

0,00 EUR

Spotlight s.r.o.

Obec Čaňa

31. 5 .2013

Zmluva na úrazové poistenie

Zmluva na úrazové poistenie

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

31. 5 .2013

Mandatná zmluva číslo MZ 010 0 - 2013

Mandatná zmluva číslo MZ 010 0 - 2013

0,00 EUR

TENDERTEAM s.r.o.

Obec Čaňa

31. 5 .2013

Dohoda o vyplňovaciom práve k bianco zmenke

Dohoda o vyplňovaciom práve k bianco zmenke

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Čaňa

31. 5 .2013

Zmluva o splátkovom úvere OTP EURO PROMPT

Zmluva o splátkovom úvere OTP EURO PROMPT

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Čaňa

31. 5 .2013

Zmluva o vinkulácii vkladu v EUR na osobitnom účte

Zmluva o vinkulácii vkladu v EUR na osobitnom účte

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Čaňa

31. 5 .2013

Zmluva o vinkulácii vkladu v EUR na osobitnom účte

Zmluva o vinkulácii vkladu v EUR na osobitnom účte

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Čaňa

24. 5 .2013

Zmluva a zbere a spracovani elektroodpadu

Zmluva a zbere a spracovani elektroodpadu

0,00 EUR

H+EKO spol. s.r.o., Košice

Obec Čaňa

23. 5 .2013

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdu a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdu a prevádzku

0,00 EUR

Obec Nižná Myšľa

Obec Čaňa

23. 5 .2013

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdu a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdu a prevádzku

0,00 EUR

Rímskokatolická cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Obec Čaňa

23. 5 .2013

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdu a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdu a prevádzku

0,00 EUR

Súkromné CVČ, Starozagorská 8, Košice

Obec Čaňa

13. 5 .2013

Dodatok č. 1, ku Kontrakt č. TANS1300031

Dodatok č. 1, ku Kontrakt č. TANS1300031

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

7. 5 .2013

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

0,00 EUR

Jazero n.o

Obec Čaňa

7. 5 .2013

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

0,00 EUR

Gréckokatolícka eparchia Košice

Obec Čaňa

26. 4 .2013

Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov poukázaných obci Čaňa

Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostried

0,00 EUR

SZUŠ Pionierska 33, Čaňa

Obec Čaňa

24. 4 .2013

Kúpna zmluva č.3/2013

Kúpna zmluva č.3/2013

0,00 EUR

Alžbeta Takáčová

Obec Čaňa

23. 4 .2013

Zámenná zmluva č.2/2013

Zámenná zmluva č.2/2013

0,00 EUR

Jozef Majoroš, Anna Majorošová

Obec Čaňa

23. 4 .2013

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 1/2013

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 1/2013

0,00 EUR

Peter Šveda, Eva Švedová

Obec Čaňa

14. 4 .2013

Dodatok č. 5

Dodatok č. 5

0,00 EUR

KOOPERATÍVA poisťovna a.s.

Obec Čaňa

9. 4 .2013

Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti

Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti

0,00 EUR

MUDr. Katarína Kyselová

Obec Čaňa

15. 3 .2013

Zmluva o poskytovaní služieb - Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Čaňa

Zmluva o poskytovaní služieb - Podpora a rozvoj ce

0,00 EUR

Ing. Zuzana Gallová

Obec Čaňa

8. 3 .2013

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

54 624,98 EUR

ASHA, s.r.o.

Obec Čaňa

28. 2 .2013

Zmluva č. 130213 na dodávku programového vybavenia

Zmluva č. 130213 na dodávku programového vybavenia

0,00 EUR

IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

Obec Čaňa

27. 2 .2013

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

0,00 EUR

RWE Gas Slovensko, s.r.o

Obec Čaňa

25. 2 .2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2010

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2010

37 406,00 EUR

Bašta Delus, s.r.o.

Obec Čaňa

18. 2 .2013

Zhotovenie webovej aplikácie Geosense Geoportal

Zhotovenie webovej aplikácie Geosense Geoportal

530,00 EUR

Geosense Sk s.r.o.

Obec Čaňa

13. 2 .2013

Kontrakt č. TANS1300031

Kontrakt č. TANS1300031

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

12. 2 .2013

Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie

Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej as

0,00 EUR

TD, s.r.o.

Obec Čaňa

24. 1 .2013

Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/271.0/03/2008 - Zmluva o aktualizácii programov

Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/271.0/03/2008 - Zmluva

0,00 EUR

Topset Solutions s.r.o.

Obec Čaňa

24. 1 .2013

Dodatok ku čl. V zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Dodatok ku čl. V zmluvy o poskytovaní sociálnej sl

0,00 EUR

Barborka n.o. Rožňava

Obec Čaňa

18. 1 .2013

Dodatok k zmluve na poskytnutie služby č. 055/2007

Dodatok k zmluve na poskytnutie služby č. 055/2007

0,00 EUR

Datalan a.s.

Obec Čaňa

8. 1 .2013

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

GTS Slovakia, s.r.o.

Obec Čaňa

31. 12 .2012

Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o za

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

23. 12 .2012

Dodatok č.1, ku Koncesnej zmluve na vykonanie stavebných prác na zimnom štadióne

Dodatok č.1, ku Koncesnej zmluve na vykonanie stav

0,00 EUR

EMPE Plus s.r.o.

Obec Čaňa

22. 12 .2012

Koncesná zmluva na vykonanie stavebných prác na zimnom štadióne a jeho prevádzke

Koncesná zmluva na vykonanie stavebných prác na zi

0,00 EUR

EMPE Plus s.r.o.

Obec Čaňa

19. 12 .2012

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 15/2012

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 15/2012

0,00 EUR

Tresa, Beca, Kozma

Obec Čaňa

19. 12 .2012

Kúpna zmluva č. 14/2012

Kúpna zmluva č. 14/2012

0,00 EUR

Ing. Ján Čurný

Obec Čaňa

12. 12 .2012

Kúpna zmluva č. 13/2012

Kúpna zmluva č. 13/2012

0,00 EUR

Ján Szabó

Obec Čaňa

21. 11 .2012

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0,00 EUR

Ing. Jakabová Katarína

Obec Čaňa

6. 11 .2012

Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke

Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Čaňa

6. 11 .2012

Zmluva o splátkovom úvere

Zmluva o splátkovom úvere

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Čaňa

31. 10 .2012

Kúpna zmluva č. 12/2012

Kúpna zmluva č. 12/2012

4 905,60 EUR

Obec Čaňa

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

18. 10 .2012

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

4 000,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

5. 10 .2012

Zmluva o odbere pitnej vody č. 2/2012

Zmluva o odbere pitnej vody č. 2/2012

0,00 EUR

Obec Čaňa

ILaS MArket s.r.o.

3. 10 .2012

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ZMLUVA Č. 01/2012/BTS

0,00 EUR

Safety Management s.r.o.

Obec Čaňa

1. 10 .2012

Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspev

0,00 EUR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Obec Čaňa

17. 9 .2012

Dodatok č. 3 k zmluve č. 61/2009 o dodávke pitnej vody

Dodatok č. 3 k zmluve č. 61/2009 o dodávke pitnej

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

17. 9 .2012

Finančný manažér

Finančný manažér

0,00 EUR

JKAC, s.r.o.

Základná škola Čaňa

3. 9 .2012

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

3. 9 .2012

Mandátna zmluva č.5/2012/VO

Mandátna zmluva č.5/2012/VO

0,00 EUR

Ing. František Škovran

Základná škola Čaňa

3. 9 .2012

Zmluva o dodávke služby

Zmluva o dodávke služby

0,00 EUR

SIMILIA s.r.o.

Obec Čaňa

8. 8 .2012

Dodatok č. 1 /DZ221401205730101

Dodatok č. 1 /DZ221401205730101

0,00 EUR

MinisterstVo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Čaňa

10. 7 .2012

Kúpna zmluva č. 11/2012

Kúpna zmluva č. 11/2012

0,00 EUR

Obec Čaňa

Irena Vargová rod. Bindová

10. 7 .2012

Kúpna zmluva č. 10/2012

Kúpna zmluva č. 10/2012

0,00 EUR

Obec Čaňa

Emília Kajlová

10. 7 .2012

Kúpna zmluva č. 9/2012

Kúpna zmluva č. 9/2012

0,00 EUR

Obec Čaňa

Ondrej Kaduk

2. 7 .2012

Zmluva o zrušení predkupného práva 8/2012

Zmluva o zrušení predkupného práva 8/2012

0,00 EUR

Ing. Jana Temešová

Obec Čaňa

2. 7 .2012

Zmluva o zrušení predkupného práva 7/2012

Zmluva o zrušení predkupného práva 7/2012

0,00 EUR

Igor Kozel

Obec Čaňa

2. 7 .2012

Zmluva o zrušení predkupného práva 6/2012

Zmluva o zrušení predkupného práva 6/2012

0,00 EUR

Jaroslav Šuťák

Obec Čaňa

28. 6 .2012

Dodatok č. 3 080-2023.349

Dodatok č. 3 080-2023.349

0,00 EUR

KOOPERATÍVA poisťovna a.s.

Obec Čaňa

25. 6 .2012

Zmluva o dielo FJM

Zmluva o dielo FJM

0,00 EUR

FJM Group s.r.o.

Obec Čaňa

25. 6 .2012

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

František Hvizda - HM-COMP

Obec Čaňa

25. 6 .2012

Zmluva o dielo BDV

Zmluva o dielo BDV

1 827,00 EUR

BDV Trade s.r.o.

Obec Čaňa

15. 6 .2012

Dodatok č. 7 k zmluve č. 04/1997

Dodatok č. 7 k zmluve č. 04/1997

0,00 EUR

Krajské riasiteľstvo Policajného zboru v Košiciach

Obec Čaňa

14. 6 .2012

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR

Fond sociálneho rozvoja

Obec Čaňa

13. 6 .2012

Dodatok ku zmluve

Dodatok ku zmluve Č. DOD/Ol-2012//028/2011-IZ-5.0N

0,00 EUR

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Obec Čaňa

13. 6 .2012

Zmluva - o reklame

Zmluva - o reklame

240,00 EUR

Databanka firiem s.r.o.

Obec Čaňa

13. 6 .2012

Zmluva - o dielo č. 12062012

Zmluva - o dielo č. 12062012

11 040,00 EUR

Numeral, spol. s.r.o.

Obec Čaňa

25. 5 .2012

Zmluva - vysokopecná troska

Zmluva - vysokopecná troska

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

24. 5 .2012

Zmluva o odbere pitnej vody

Zmluva o odbere pitnej vody

0,00 EUR

Obec Čaňa

Firma "JUSICO"

14. 5 .2012

Zmluva - cyklotrasa dodatok č.1

Zmluva - cyklotrasa dodatok č.1

0,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

14. 5 .2012

Licenčná zmluva - cintorín

Licenčná zmluva - cintorín

0,00 EUR

Pavol Halanda

Obec Čaňa

2. 5 .2012

Zmluva o odbere kovového odpadu

Zmluva o odbere kovového odpadu

0,00 EUR

Obec Čaňa

Jozef Takáč - TAMIX

30. 4 .2012

Zmluva na úrazové poistenie 2

Zmluva na úrazové poistenie 2

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

30. 4 .2012

Zmluva na úrazové poistenie 1

Zmluva na úrazové poistenie 1

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

26. 4 .2012

Kúpna zmluva č.5 - 12

Kúpna zmluva č.5 - 12

0,00 EUR

Peter Karafa

Obec Čaňa

26. 4 .2012

Kúpna zmluva č.4 - 12

Kúpna zmluva č.4 - 12

0,00 EUR

Ing. Ján Kanda

Obec Čaňa

10. 4 .2012

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančeného príspevku č. 5700030

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančeného prísp

0,00 EUR

Obec Gyňov

Obec Čaňa

25. 3 .2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.2.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.2.2012

0,00 EUR

ASHA, s.r.o.

Obec Čaňa

21. 3 .2012

Kúpna zmluva 3/2012

Kúpna zmluva 3/2012

0,00 EUR

Obec Čaňa

Michal Rečka

15. 3 .2012

Dodatok č.1 k Zmluve č.15/II/2011

Dodatok č.1 k Zmluve č.15/II/2011

1 911,19 EUR

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.

Obec Čaňa

9. 3 .2012

Kúpna zmluva s predkupným právom č. 2/2012

Kúpna zmluva s predkupným právom č. 2/2012

0,00 EUR

Ondrej Mitro

Obec Čaňa

5. 3 .2012

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

0,00 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Čaňa

28. 2 .2012

Zmluva o kontrolnej činnosti č. 1

Zmluva o kontrolnej činnosti č. 1

0,00 EUR

Stanislav Kováč

Obec Čaňa

28. 2 .2012

Zmluva - regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Čaňa

Zmluva - regenerácia sídiel s rómskym osídlením v

0,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

15. 2 .2012

Kúpna zmluva č. 1/2012

Kúpna zmluva č. 1/2012

0,00 EUR

Miroslav Gaži

Obec Čaňa

3. 2 .2012

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

0,00 EUR

JUDr. Radomír Jakab, PhD. advokát

Obec Čaňa

3. 2 .2012

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

SPK s.r.o.

Obec Čaňa

12. 1 .2012

Nájomná zmluva - cyklotrasa

Nájomná zmluva - cyklotrasa

0,00 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Čaňa

12. 1 .2012

Nájomná zmluva - protipovodňová ochrana

Nájomná zmluva - protipovodňová ochrana

0,00 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Čaňa

1. 1 .2012

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení č. 11/069

0,00 EUR

Marcela Jakubecová - ATLANTIC

Obec Čaňa

23. 12 .2011

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Čaňa

23. 11 .2011

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

400,00 EUR

CUBS, s.r.o

Obec Čaňa

16. 11 .2011

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

0,00 EUR

Obec Valaliky

Obec Čaňa

16. 11 .2011

Kúpna zmluva č. 12/2011

Kúpna zmluva č. 12/2011

0,00 EUR

Obec Čaňa

Eva Pitoňáková

11. 11 .2011

Zmluva o nájme

Zmluva o nájme

0,00 EUR

Rabaka, reklamné panely, s.r.o.

Obec Čaňa

21. 9 .2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

0,00 EUR

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Obec Čaňa

16. 9 .2011

Kúpna zmluva č. 11/2011

Kúpna zmluva č. 11/2011

0,00 EUR

Obec Čaňa

Pavol Krupár

22. 8 .2011

Zmluva o zhotovenie plastových výrobkov

Zmluva o zhotovenie plastových výrobkov

976,42 EUR

HESTA s.r.o.

Obec Čaňa

22. 8 .2011

Zmluva o zhotovenie plastových výrobkov

Zmluva o zhotovenie plastových výrobkov

5 032,06 EUR

HESTA s.r.o.

Obec Čaňa

13. 8 .2011

Zmluva o sprostredkovaní

Zmluva o sprostredkovaní

0,00 EUR

Štefan Ferko

Obec Čaňa

8. 8 .2011

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0,00 EUR

Ing. Jakabová Katarína

Obec Čaňa

5. 8 .2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispe

0,00 EUR

MinisterstVo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Čaňa

5. 8 .2011

Prípojka VN, trafostanica 22 / 0,42 kV a prepojenie na NN

Prípojka VN, trafostanica 22 / 0,42 kV a prepojeni

0,00 EUR

ELINPRO

Obec Čaňa

5. 8 .2011

Rekonštrukcia a modernizácia zdravotnej infraštruktúry v obci Čaňa

Rekonštrukcia a modernizácia zdravotnej infraštruk

0,00 EUR

GRIFF spol. s r.o.

Obec Čaňa

30. 7 .2011

Zmluva - Cyklotrasa

Zmluva - Cyklotrasa

97 630,60 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

29. 7 .2011

Zmluva o diele číslo 2011/782

Zmluva o diele číslo 2011/782

0,00 EUR

Nové okno s.r.o.

Obec Čaňa

21. 7 .2011

Zmluva o partnerstve

Zmluva o partnerstve

0,00 EUR

EuroKONZULT Slovakia

Obec Čaňa

7. 7 .2011

Mandátna zmluva - Rekonštrukcia zdravotného strediska v obci Čaňa

Mandátna zmluva - Rekonštrukcia zdravotného stredi

2 090,00 EUR

ENICCO a.s.

Obec Čaňa

7. 7 .2011

Mandátna zmluva - Protipovodňová ochrana obce Čaňa

Mandátna zmluva - Protipovodňová ochrana obce Čaňa

2 500,00 EUR

ENICCO a.s.

Obec Čaňa

30. 6 .2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

JMF, s.r.o.

Obec Čaňa

7. 6 .2011

Zmluva o dielo č. 11/179

Zmluva o dielo č. 11/179

9 144,00 EUR

BOBELL s.r.o.

Obec Čaňa

1. 6 .2011

Poistná zmluva - dodatok č. 2 k poistnej zmluve 080-2023.349

Poistná zmluva - dodatok č. 2 k poistnej zmluve 08

0,00 EUR

KOOPERATÍVA poisťovna a.s.

Obec Čaňa

1. 6 .2011

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

ZMLUVA číslo: 11K995043

0,00 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol, s r.o.,

Obec Čaňa

26. 5 .2011

Kúpna zmluva č. 7/2011

Kúpna zmluva č. 7/2011

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

26. 5 .2011

Kúpna zmluva č. 6/2011

Kúpna zmluva č. 6/2011

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

26. 5 .2011

Kúpna zmluva č. 1/2011

Kúpna zmluva č. 1/2011

14 782,00 EUR

Eurocement s.r.o.

Obec Čaňa

24. 5 .2011

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

20. 5 .2011

Kúpna zmluva č. 2/2011

Kúpna zmluva č. 2/2011

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

19. 5 .2011

Kúpna zmluva č. 10/2011

Kúpna zmluva č. 10/2011

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

19. 5 .2011

Kúpna zmluva č. 8/2011

Kúpna zmluva č. 8/2011

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

19. 5 .2011

Kúpna zmluva č. 5/2011

Kúpna zmluva č. 5/2011

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

9. 5 .2011

Kúpna zmluva č. 9/2011

Kúpna zmluva č. 9/2011

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

9. 5 .2011

Kúpna zmluva č. 4/2011

Kúpna zmluva č. 4/2011

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

9. 5 .2011

Kúpna zmluva č. 3/2011

Kúpna zmluva č. 3/2011

0,00 EUR

Obec Čaňa

kupujúcí viz zmluva

26. 4 .2011

Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 900.1214

Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 900.12

0,00 EUR

Tatra banka a.s.

Obec Čaňa

7. 4 .2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

0,00 EUR

MinisterstVo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Čaňa

6. 4 .2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok

Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok

0,00 EUR

Monika Kopasová - ERJAMO

Obec Čaňa

4. 4 .2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Monika Kopasová - ERJAMO

Obec Čaňa

29. 3 .2011

Dodatok k poistnej zmluve

Dodatok k poistnej zmluve 080-2023.349

0,00 EUR

KOOPERATÍVA poisťovna a.s.

Obec Čaňa

21. 3 .2011

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Okenné centrum spol. s r. o.

Obec Čaňa

8. 3 .2011

Zmluva o splátkovom úvere č. 900.1214

Zmluva o splátkovom úvere č. 900.1214

0,00 EUR

Tatra banka a.s.

Obec Čaňa

8. 3 .2011

Zmluva o použití zmenky

Zmluva o použití zmenky

0,00 EUR

Tatra banka a.s.

Obec Čaňa

8. 3 .2011

Všeobecné úverové podmienky

Všeobecné úverové podmienky

0,00 EUR

Tatra banka a.s.

Obec Čaňa

7. 3 .2011

Zmluva č. 97/2010

Zmluva č. 97/2010

0,00 EUR

EKOSERVIS Slovensko s.r.o.

Obec Čaňa

2. 3 .2011

Zmluva č. 15/II/2011 o poskytovaní služieb externého manažmentu

Zmluva č. 15/II/2011 o poskytovaní služieb externé

0,00 EUR

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.

Obec Čaňa

17. 2 .2011

Poistná zmluva

Poistná zmluva č. 080-2023.349

0,00 EUR

KOOPERATÍVA poisťovna a.s.

Obec Čaňa

17. 2 .2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1,00 EUR

Krajské riasiteľstvo Policajného zboru v Košiciach

Obec Čaňa

16. 2 .2011

POTVRDENIE O UZATVORENÍ ZMLUVY O UVEREJNENÍ INZERCIE PROSTREDNÍCTVOM TELEFONICKÉHO PREDAJA

POTVRDENIE O UZATVORENÍ ZMLUVY O UVEREJNENÍ INZERC

130,80 EUR

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Čaňa

26. 1 .2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.ZoD 2016/020

Dodatok č.1 k zmluve o dieloč.ZoD2016GA/020

0,00 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

26. 1 .2020

Zmluva č.568/2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

0,00 EUR

Obec Ždaňa

Obec Čaňa

26. 1 .2020

Dodatok č.1 k dohode č.16 a /§10/2014/AC

Dodatok č.1 k dohode č.16 a /§10/2014/AC

0,00 EUR

Úrad práca, sociálnych vecí a rodiny Košice

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dôležité telefónne čísla

v

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 26.1.2020, 18:33:50

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 26. 1. 2020
1 °C -4 °C
pondelok 27. 1. 3/0 °C
utorok 28. 1. 3/0 °C
streda 29. 1. 3/0 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 398
TÝŽDEŇ: 3987
CELKOM: 687415

Naša obec na Google mape

Naša obec na Google mape

Obec Čaňa tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

DSCN2037.JPG

​​1. písomná zmienka 1164
​​5120 obyvateľov
​​240 rodinných domov
​​ZŠ a MŠ
​​Zdravotné stredisko
​​Katolícky kostol
​​Reformovaný kostol
​​Knižnica