Čaňa - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 5. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

0,00 EUR

Gréckokatolícka eparchia Košice

Obec Čaňa

26. 4. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov poukázaných obci Čaňa

Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostried

0,00 EUR

SZUŠ Pionierska 33, Čaňa

Obec Čaňa

24. 4. 2013

Kúpna zmluva č.3/2013

Kúpna zmluva č.3/2013

0,00 EUR

Alžbeta Takáčová

Obec Čaňa

23. 4. 2013

Zámenná zmluva č.2/2013

Zámenná zmluva č.2/2013

0,00 EUR

Jozef Majoroš, Anna Majorošová

Obec Čaňa

23. 4. 2013

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 1/2013

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 1/2013

0,00 EUR

Peter Šveda, Eva Švedová

Obec Čaňa

14. 4. 2013

Dodatok č. 5

Dodatok č. 5

0,00 EUR

KOOPERATÍVA poisťovna a.s.

Obec Čaňa

9. 4. 2013

Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti

Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti

0,00 EUR

MUDr. Katarína Kyselová

Obec Čaňa

15. 3. 2013

Zmluva o poskytovaní služieb - Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Čaňa

Zmluva o poskytovaní služieb - Podpora a rozvoj ce

0,00 EUR

Ing. Zuzana Gallová

Obec Čaňa

8. 3. 2013

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

54 624,98 EUR

ASHA, s.r.o.

Obec Čaňa

28. 2. 2013

Zmluva č. 130213 na dodávku programového vybavenia

Zmluva č. 130213 na dodávku programového vybavenia

0,00 EUR

IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

Obec Čaňa

27. 2. 2013

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

0,00 EUR

RWE Gas Slovensko, s.r.o

Obec Čaňa

25. 2. 2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2010

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2010

37 406,00 EUR

Bašta Delus, s.r.o.

Obec Čaňa

18. 2. 2013

Zhotovenie webovej aplikácie Geosense Geoportal

Zhotovenie webovej aplikácie Geosense Geoportal

530,00 EUR

Geosense Sk s.r.o.

Obec Čaňa

13. 2. 2013

Kontrakt č. TANS1300031

Kontrakt č. TANS1300031

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

12. 2. 2013

Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie

Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej as

0,00 EUR

TD, s.r.o.

Obec Čaňa

24. 1. 2013

Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/271.0/03/2008 - Zmluva o aktualizácii programov

Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/271.0/03/2008 - Zmluva

0,00 EUR

Topset Solutions s.r.o.

Obec Čaňa

24. 1. 2013

Dodatok ku čl. V zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Dodatok ku čl. V zmluvy o poskytovaní sociálnej sl

0,00 EUR

Barborka n.o. Rožňava

Obec Čaňa

18. 1. 2013

Dodatok k zmluve na poskytnutie služby č. 055/2007

Dodatok k zmluve na poskytnutie služby č. 055/2007

0,00 EUR

Datalan a.s.

Obec Čaňa

8. 1. 2013

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

GTS Slovakia, s.r.o.

Obec Čaňa

31. 12. 2012

Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o za

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

23. 12. 2012

Dodatok č.1, ku Koncesnej zmluve na vykonanie stavebných prác na zimnom štadióne

Dodatok č.1, ku Koncesnej zmluve na vykonanie stav

0,00 EUR

EMPE Plus s.r.o.

Obec Čaňa

22. 12. 2012

Koncesná zmluva na vykonanie stavebných prác na zimnom štadióne a jeho prevádzke

Koncesná zmluva na vykonanie stavebných prác na zi

0,00 EUR

EMPE Plus s.r.o.

Obec Čaňa

19. 12. 2012

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 15/2012

Zmluva o zrušení predkupného práva č. 15/2012

0,00 EUR

Tresa, Beca, Kozma

Obec Čaňa

19. 12. 2012

Kúpna zmluva č. 14/2012

Kúpna zmluva č. 14/2012

0,00 EUR

Ing. Ján Čurný

Obec Čaňa

12. 12. 2012

Kúpna zmluva č. 13/2012

Kúpna zmluva č. 13/2012

0,00 EUR

Ján Szabó

Obec Čaňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 676-700 z 805