Čaňa - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 7. 2014

Dodatok č.1 k Dohode č.134/§52/2014/ŠR zo dňa 26.5.2014

Dodatok č.1 k Dohode č.134/§52/2014/ŠR zo dňa 26.5

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

16. 7. 2014

Dodatok č.1 k Dohode č.22/§50j-NS/2014/ŠR

Dodatok č.1 k Dohode č.22/§50j-NS/2014/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

16. 7. 2014

Zámenná zmluva č. 18/2014

Zámenná zmluva č. 18/2014

0,00 EUR

Jozef Varga

Obec Čaňa

16. 7. 2014

Zámenná zmluva č. 17/2014

Zámenná zmluva č. 17/2014

0,00 EUR

Ján Marušák

Obec Čaňa

16. 7. 2014

Zámenná zmluva č. 16/2014

Zámenná zmluva č. 16/2014

0,00 EUR

Štefan Čontošfalský

Obec Čaňa

16. 7. 2014

Zámenná zmluva č. 15/2014

Zámenná zmluva č. 15/2014

0,00 EUR

Ján Kuruc

Obec Čaňa

16. 7. 2014

Zámenná zmluva č. 14/2014

Zámenná zmluva č. 14/2014

0,00 EUR

Vladimír Liberko

Obec Čaňa

16. 7. 2014

Zámenná zmluva č. 13/2014

Zámenná zmluva č. 13/2014

0,00 EUR

Milan Pethö

Obec Čaňa

16. 7. 2014

Zámenná zmluva č. 12/2014

Zámenná zmluva č. 12/2014

0,00 EUR

Milan Almaši

Obec Čaňa

11. 7. 2014

Zámenná zmluva č. 11/2014

Zámenná zmluva č. 11/2014

0,00 EUR

MUDr. Oľga Mináriková

Obec Čaňa

11. 7. 2014

Zámenná zmluva č. 10/2014

Zámenná zmluva č. 10/2014

0,00 EUR

Jozef Fördöš

Obec Čaňa

4. 7. 2014

Kúpna zmluva 9/2014

Kúpna zmluva 9/2014

0,00 EUR

Obec Čaňa

Martina Liberková

1. 7. 2014

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

30. 6. 2014

Dodatok č.1 k Zmluve č. 40/2013 o dodávke pitnej vody

Dodatok č.1 k Zmluve č. 40/2013 o dodávke pitnej v

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

24. 6. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdu a prevádzku z finančných prostriedkov poukazaných obci Nižná Myšľa

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdu a prevádzku z

0,00 EUR

Obec Nižná Myšľa

Obec Čaňa

16. 6. 2014

Dodatok č. 6 k poistnej zmluve 080-2023.349

Dodatok č. 6 k poistnej zmluve 080-2023.349

0,00 EUR

KOOPERATÍVA poisťovna a.s.

Obec Čaňa

11. 6. 2014

Mandátna zmluva č.6

Mandátna zmluva č.6

0,00 EUR

Stanislav Kováč - stavebný dozor

Obec Čaňa

9. 6. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku z finančných prostriedkov poukázaných obci Čaňa

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku z

0,00 EUR

Centrum voľného času ako súčasť ZŠ Čaňa

Obec Čaňa

2. 6. 2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

0,00 EUR

Mesto Košice

Obec Čaňa

28. 5. 2014

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja m

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

28. 5. 2014

Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou men

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

26. 5. 2014

Zmluva o poskytovaní služieb č. 05/2014

Zmluva o poskytovaní služieb č. 05/2014

0,00 EUR

Procumerent Solutions s.r.o.

Obec Čaňa

21. 5. 2014

Zmluva o dielo 001/2014

Zmluva o dielo 001/2014

0,00 EUR

Betam s.r.o.

Obec Čaňa

21. 5. 2014

Mandátna zmluva č.4/2014

Mandátna zmluva č.4/2014

0,00 EUR

Procumerent Solutions s.r.o.

Obec Čaňa

16. 4. 2014

Zmluva o dodávke služby č. VO/01/2014/PL

Zmluva o dodávke služby č. VO/01/2014/PL

0,00 EUR

Regionálne združenie obcí Košice - okolie

Obec Čaňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 676-700 z 911