Čaňa - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 7. 2015

Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

0,00 EUR

RNDr. Peter Bohuš

Obec Čaňa

17. 7. 2015

Zmluva o dielo č. 1/2015

Zmluva o dielo č. 1/2015

0,00 EUR

PROFI-INSTAL s.r.o.

Obec Čaňa

15. 7. 2015

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkov

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkov

0,00 EUR

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Košice

Obec Čaňa

9. 7. 2015

Dodatok č.2

Dodatok č.2

0,00 EUR

U.S. Steel Košice s.r.o.

Obec Čaňa

3. 7. 2015

Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku

Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

1 536,78 EUR

Obec Čaňa

AGRO OR s.r.o.Gyňov

1. 7. 2015

Zmluva o podmienkach vypracovania PD - štúdie

Zmluva o podmienkach vypracovania PD - štúdie

0,00 EUR

LOMAREX s.r.o.

Obec Čaňa

30. 6. 2015

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.6.2013

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.6

0,00 EUR

Urbárska spoločnosť

Obec Čaňa

30. 6. 2015

Zmluva o dielo č. 1469

Zmluva o dielo č.1469

0,00 EUR

STONE BUILD s.r.o.

Obec Čaňa

29. 6. 2015

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Obec Čaňa

Kynologický klub Čaňa

29. 6. 2015

Zmluva o nájme pozemkov č.1/2015

Zmluva o nájme pozemkov č.1/2015

0,00 EUR

Obec Čaňa

Kynologický klub Čaňa

2. 6. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

0,00 EUR

Obec Rozhanovce

Obec Čaňa

29. 5. 2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Obec Čaňa

Mária Nevelošová

21. 5. 2015

Dodatok č.1 k Zmluve č.200133

Dodatok č. 1 k Zmluve č.200133

0,00 EUR

AKU-TRANS spol.s.r.o.

Obec Čaňa

21. 5. 2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

0,00 EUR

Obec Geča

Obec Čaňa

18. 5. 2015

Dodatok č. DOD/01-2015

Dodatok č. DOD/01-2015

0,00 EUR

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Obec Čaňa

14. 5. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

0,00 EUR

Obec Čaňa

Centrum voľného čassu pri ZŠ Ždaňa

5. 5. 2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Poistná zmluva

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

Obec Čaňa

30. 4. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku č.2/1/2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku

0,00 EUR

Obec Nižná Myšľa

Obec Čaňa

27. 4. 2015

Dodatok č.1 k dohode číslo 84/§52/2015/ŠR zo dňa 23.02.2015

Dodatok č.1 k dohode číslo 84/§52/2015/ŠR zo dňa 2

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

27. 4. 2015

Dohoda na vykonanie aktivačnej činnosti

Dohoda č. 127.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačne

0,00 EUR

Úrad práca, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čaňa

24. 4. 2015

Zámenná zmluva č.4/2015

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Ing. Ján Čurný

Obec Čaňa

17. 4. 2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

0,00 EUR

Mesto Košice

Obec Čaňa

16. 4. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

0,00 EUR

Obec Valaliky

Obec Čaňa

10. 4. 2015

Zmluva o dielo - webová stránka obce

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čaňa

30. 3. 2015

Rámcová dohoda č. RD-05/2014 o združenej dodávke elektrickej energie

Rámcová dohoda č. RD-05/2014 o združenej dodávke e

0,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Čaňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 576-600 z 906