Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.11.2017

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Čaňa

27.11.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorskýcha služieb zo dňa 18.4.2017

Dodatok č.1

Neuvedené

Ing.Daša Polončáková

Obec Čaňa

16.11.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

0,00 EUR

CUBS plus s.r.o.

Obec Čaňa

16.11.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

CUBS plus s.r.o.

Obec Čaňa

14.11.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Čaňa

14.11.2017

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Čaňa

09.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ždaňa v roku 2018

309/2017/OcÚ

102,37 EUR jednostodva eur a tridsaťsedem centov

Obec Čaňa

Obec Ždaňa

09.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí..

bez čísla

50,00 EUR pätdesiat eur

Obec Čaňa

obec Seňa

09.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš

12017

250,00 EUR dvestopätdesiat eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

09.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyńov

D08/2017

199,99 EUR stodevätdesiat deväť eur devätdesiatdeväť centov

Obec Čaňa

Obec Gyňov

23.10.2017

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

280,00 EUR

Obec Čaňa

SČK

23.10.2017

Kúpna zmluva č. 11/2017

Kúpna zmluva č. 11/2017

1 030,00 EUR

Mária Lehocká a spol.

Obec Čaňa

06.10.2017

Rámcová dohoda č. RD - 04/2017/PL

Rámcová dohoda č. RD - 04/2017/PL

Neuvedené

SPP, a.s.

RZO KO

27.09.2017

Rámcová dohoda č. RD - 04/2017/EL

Rámcová dohoda č. RD - 04/2017/EL

Neuvedené

Energie2, a.s.

RZO KO

24.09.2017

Nájomná zmluva na nájom pozemku..

neuvedené

282,78 EUR

Kynologický klub Čaňa Košická 34

Obec Čaňa

22.09.2017

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku

č.1/2015

0,0

Kynologický klub Čaňa Košická 34

Obec Čaňa

25.08.2017

Zmluva o výkone zberu a prepravy vybraných zložiek komunálneho odpadu

Zmluva o výkone zberu a prepravy vybraných zložiek

Neuvedené

KOB TRADE, s.r.o.

Obec Čaňa

23.08.2017

Zmluva o prenájme spol.priestorov ...

1/2017

300,00 EUR

Marek Kajaty

Obec Čaňa

10.08.2017

Zmluva o dielo č.VO/2017/EEA

Zmluva o dielo č.VO/2017/EEA

2 036,00 EUR

Environmentálna energetická agentúra, n.o.

Obec Čaňa

03.08.2017

Zmluva o dielo č.2017/GA/01/014

Zmluva o dielo č. 2017/GA/01/014

136 544,38 EUR

STRABAG s r.o.

Obec Čaňa

30.06.2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov č.1/2015

Dodatok č.2

282,78 EUR

Kynologický klub Čaňa Košická 34

Obec Čaňa

29.06.2017

Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov..

Zmluva o poskytovani stravovania pre dôchodcov..

3,20 EUR

Zlaté slnko s.r.o.

Obec Čaňa

26.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce..

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce..

4 000,00 EUR

Basketbalová akadémia Čaňa

Obec Čaňa

21.06.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

68 690,47 EUR

O.K.P-STAV, s.r.o.

Obec Čaňa

12.06.2017

Kúpna zmluva č. 10/2017

Kúpna zmluva č. 10/2017

8 195,04 EUR

Obec Čaňa

ALLETTE, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK