Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.01.2018

Kúpna zmluva č. 1/2018

Kúpna zmluva č. 1/2018

2 412,41 EUR

Obec Čaňa

Daniela Straková

04.01.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí NFP

485 830,00 EUR

MPaRV SR

Obec Čaňa

03.01.2018

Doadtok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s.

19,99 EUR Devätnásť

T-COM, Slovak Telekom, a.s.

Obec Čaňa

03.01.2018

Zmluva o prenájme a poskytovaní služieb

Konica Minolta

Neuvedené

Konica Minolta Slovakïa spol. s r.o.

Obec Čaňa

02.01.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 600,00 EUR

LEDAS, s.r.o.

Obec Čaňa

02.01.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

2 500,00 EUR

LEDAS, s.r.o.

Obec Čaňa

01.01.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190035695

130,00 EUR

Obec Čaňa

Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

01.01.2018

Dodatok č.2 k zmluve o nájme a poskytovaní služieb..

42602735

neuvedena

Konica Minolta Slovakïa spol. s r.o.

Obec Čaňa

29.12.2017

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb..

5002347

neuvedena

Konica Minolta Slovakïa spol. s r.o.

Obec Čaňa

29.12.2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu

dodatok č . 1

neuvedená

Helena Jesenská

Obec Čaňa

13.12.2017

Zmluva č. 021920/2017

Zmluva č. 021920/2017

8 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice

Obec Čaňa

01.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Belža v r.2018

1/2018

40,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Belža

28.11.2017

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

102,80 EUR

Cirkevný zbor reformovanej kresťanskej cirkvi Čaňa

Obec Čaňa

27.11.2017

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadeni

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Čaňa

27.11.2017

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Čaňa

27.11.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorskýcha služieb zo dňa 18.4.2017

Dodatok č.1

Neuvedené

Ing.Daša Polončáková

Obec Čaňa

16.11.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

0,00 EUR

CUBS plus s.r.o.

Obec Čaňa

16.11.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

CUBS plus s.r.o.

Obec Čaňa

14.11.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Čaňa

14.11.2017

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Čaňa

09.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ždaňa v roku 2018

309/2017/OcÚ

102,37 EUR jednostodva eur a tridsaťsedem centov

Obec Čaňa

Obec Ždaňa

09.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí..

bez čísla

50,00 EUR pätdesiat eur

Obec Čaňa

obec Seňa

09.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš

12017

250,00 EUR dvestopätdesiat eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

09.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyńov

D08/2017

199,99 EUR stodevätdesiat deväť eur devätdesiatdeväť centov

Obec Čaňa

Obec Gyňov

23.10.2017

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

280,00 EUR

Obec Čaňa

SČK

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK