Čaňa - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Územný plán obce Čaňa

Sprievodná správa k UPO Čaňa

Zmena územného plánu č. 1

Zmena č.1/2005 územného plánu obce

Zmena územného plánu č. 2

Zmena územného plánu č. 3

Zmena územného plánu č. 4

Zmena územného plánu č. 5

Schválená obecným zastupiteľstvom v Čani uznesením č. 277, dňa 28.4.2017

Zmena územného plánu č. 6

Schválená obecným zastupiteľstvom v Čani uznesením č. 26, dňa 30.12.2022

Zmena územného plánu č. 7

Schválená obecným zastupiteľstvom v Čani uznesením č. 48, dňa 22.6.2023

 

Zmena územného plánu č. 8

Schválená obecným zastupiteľstvom v Čani uznesením č. 30, dňa 21.3.2024