Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

tu ku stiahnutiu Stavebné povolenie na stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1846/288 v kat. úz. Čaňa pre Františka Zupka 

 

Uznesenia od roku 2015

Vyvesené: 22. 6. 2015 Dátum zvesenia: 8. 7. 2015
Vyvesené: 22. 4. 2015 Dátum zvesenia: 8. 5. 2015
Vyvesené: 27. 2. 2015 Dátum zvesenia: 15. 3. 2015
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK