Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

trojlogo

 

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I.

Obec Čaňa od 1. augusta 2017 začala realizovať Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I.

Trvanie projektu do 31.10.2019.

Zmluva o spolupráci: USVRK-OIP-2017/000564-001

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity

NP TSP je jeden z vybraných projektov „Take away“ balíka, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov verifikovaných ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach.

Hlavným cieľom NP TSP a TP I. je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov. Činnosť TSP/TP bude zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom. 

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Adresa TSP: Osloboditeľov 20, Čaňa

 

TSP:                Mária Pástorová, Mgr.

                        Dominika Furmanová, Mgr.

                        Dominika Zádora, Mgr.

TP:                  Gabriela Dunová (MD)

                        Valéria Sasáková

                        Brigita Zubková

                        Erika Zubková

Otváracie hodiny

Pondelok   7.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15.30 hod.

Utorok        7.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15.30 hod.

Streda        7.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15.30 hod.

Štvrtok       7.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15.30 hod.

Piatok        7.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15.30 hod.

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK