Komunitné centrum

Komunitné centrum

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

trojlogo

Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza

Obec Čaňa od 1. augusta 2017 začala realizovať Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza.

Trvanie projektu do 31.10.2019.

Zmluva o spolupráci: USVRK-OIP-2017/00564-002

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity

NP KC je jeden z vybraných projektov „Take away“ balíka, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov verifikovaných ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach.

Hlavným cieľom projektu je Podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory komunitných centier a rozvoja komunitnej práce.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Adresa Komunitného centra: Jesenná 37, Čaňa

Odborný garant KC:                  Adriana Tokárová, Mgr.

Odborný pracovník KC:            Zuzana Mádyová, Mgr.

Pracovník KC:                            Eva Gažiová

Otváracie hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 hod. a 13.15 - 16.15 hod.

Utorok        7.30 - 12.00 hod. a 13.15 - 16.15 hod.

Streda        7.30 - 12.00 hod. a 13.15 - 16.15 hod.

Štvrtok       7.30 - 12.00 hod. a 13.15 - 16.15 hod.

Piatok        7.30 - 12.00 hod. a 13.15 - 16.15 hod.

 

 

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK